„Wtedy wzywali Pana, mówiąc: O Panie! Nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka, i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz.”

Biblia Warszawska: Księga Jonasza 1,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 45,11

Biblia Warszawska

Efa i bat niech mają jednakową miarę, tak że bat ma zawierać dziesiątą część chomera, a efa także dziesiątą część chomera; chomer niech będzie miernikiem wagi.
Księga Ezechiela 45,11

Biblia Brzeska

Efa i bat niech będą pod jedną miarą miedzy wami, aby bat brał w się dziesiątą część omer, a efa dziesiątą część omer, a według omer ich miara na być.
Księga Ezechiela 45,11

Biblia Gdańska

Efa i Bat pod jedną miarą niech będą, aby Bat brał w się dziesiątą część Chomeru, także Efa dziesiątą część Chomeru; według Chomeru jednaka obojga miara będzie.
Ezechyjel 45,11

Biblia Tysiąclecia

Efa i bat mają mieć jednakową miarę, tak, by bat obejmowała dziesiątą część chomera i efa obejmowała dziesiątą część chomera.
Księga Ezechiela 45,11

Biblia Jakuba Wujka

Efi i bat równe i w jednę miarę będą, żeby bat brał dziesiątą część korca a efi dziesiątą część korca: według miary korca będzie pomierzanie ich.
Księga Ezechiela 45,11

Nowa Biblia Gdańska

Niech efa i bat mają jednostajną pojemność, aby bat obejmował dziesiątą część chomeru, zaś dziesiątą częścią chomeru była efa; według chomeru niech się ustanawia pojemność.
Księga Ezechiela 45,11

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Efa i bat będą miały jednakową miarę, tak by bat zawierał dziesiątą część chomera, a także efa dziesiątą część chomera. Chomer będzie podstawą miary.
Księga Ezechiela 45,11

American Standard Version

The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of a homer, and the ephah the tenth part of a homer: the measure thereof shall be after the homer.
Księga Ezechiela 45,11

Clementine Vulgate

Ephi et batus qualia et unius mensur erunt, ut capiat decimam partem cori batus, et decimam partem cori ephi : juxta mensuram cori erit qua libratio eorum.
Księga Ezechiela 45,11

King James Version

The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of an homer, and the ephah the tenth part of an homer: the measure thereof shall be after the homer.
Księga Ezechiela 45,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

The ephah and the bath is of one measure, for the bath to bear a tenth of the homer, and the ephah a tenth of the homer: according to the homer is its measurement.
Księga Ezechiela 45,11

World English Bible

The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of a homer, and the ephah the tenth part of a homer: the measure of it shall be after the homer.
Księga Ezechiela 45,11

Westminster Leningrad Codex

הָאֵיפָה וְהַבַּת תֹּכֶן אֶחָד יִהְיֶה לָשֵׂאת מַעְשַׂר הַחֹמֶר הַבָּת וַעֲשִׂירִת הַחֹמֶר הָאֵיפָה אֶל־הַחֹמֶר יִהְיֶה מַתְכֻּנְתֹּו׃
Księga Ezechiela 45,11
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić