„Bo syn lży ojca, córka powstaje przeciwko swojej matce, synowa przeciw swojej teściowej. Domownicy człowieka są jego nieprzyjaciółmi.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Micheasza 7,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 45,10

Biblia Warszawska

Używajcie rzetelnych odważników, rzetelnej efy i rzetelnej bat!
Księga Ezechiela 45,10

Biblia Brzeska

Waga sprawiedliwa i efa sprawiedliwe, także i bat niech będzie sprawiedliwy.
Księga Ezechiela 45,10

Biblia Gdańska

Wagę sprawiedliwą i Efa sprawiedliwe, i Bat sprawiedliwy mieć będziecie.
Ezechyjel 45,10

Biblia Tysiąclecia

Będziecie używali sprawiedliwej wagi i sprawiedliwej efy, i sprawiedliwej bat.
Księga Ezechiela 45,10

Biblia Jakuba Wujka

Waga sprawiedliwa i Efi sprawiedliwe, i bat sprawiedliwy będzie u was.
Księga Ezechiela 45,10

Nowa Biblia Gdańska

Wagi sprawiedliwe, efa sprawiedliwa i sprawiedliwy bat niech u was będzie!
Księga Ezechiela 45,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Będziecie mieli sprawiedliwe wagi, sprawiedliwą efę i sprawiedliwy bat.
Księga Ezechiela 45,10

American Standard Version

Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath.
Księga Ezechiela 45,10

Clementine Vulgate

Statera justa, et ephi justum, et batus justus erit vobis.
Księga Ezechiela 45,10

King James Version

Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath.
Księga Ezechiela 45,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Just balances, and a just ephah, and a just bath -- ye have.
Księga Ezechiela 45,10

World English Bible

You shall have just balances, and a just ephah, and a just bath.
Księga Ezechiela 45,10

Westminster Leningrad Codex

מֹאזְנֵי־צֶדֶק וְאֵיפַת־צֶדֶק וּבַת־צֶדֶק יְהִי לָכֶם׃
Księga Ezechiela 45,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić