„A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Nehemiasza 11,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 30,13

Biblia Warszawska

Tak mówi Wszechmocny Pan: Zniszczę bałwany i położę kres bożkom Nof, i książąt z ziemi egipskiej już nie będzie; i ześlę lęk na ziemię egipską.
Księga Ezechiela 30,13

Biblia Brzeska

Pan Bóg tak mówi: Wytracę bałwany i wniwecz obrócę obrazy z Memfis, a książęcia ziemie egiptskiej nie będzie dalej, a strach będzie po wszej egiptskiej ziemi.
Księga Ezechiela 30,13

Biblia Gdańska

Tak mówi panujący Pan: Wytracę też plugawe bałwany, i zniosę obraz z Nof, a książęcia ziemi Egipskiej więcej nie będzie, gdyż puszczę strach na ziemię Egipską;
Ezechyjel 30,13

Biblia Tysiąclecia

Tak mówi Pan Bóg: Zniszczę bożki i położę kres bałwanom z Nof, i władcy w ziemi egipskiej nie będzie już odtąd. I ześlę trwogę na kraj egipski.
Księga Ezechiela 30,13

Biblia Jakuba Wujka

To mówi PAN Bóg: I wygubię wyobrażenia a wytracę bałwany z Memfis, a książę z ziemie Egipskiej nie będzie więcej i dam strach na ziemię Egipską.
Księga Ezechiela 30,13

Nowa Biblia Gdańska

Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Wytępię też bałwany oraz zniosę bożyszcza z Nof; nie będzie więcej księcia z ziemi Micraim, gdyż w ziemi Micraim wzniecę bojaźń.
Księga Ezechiela 30,13

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak mówi Pan BÓG: Zniszczę bożki i usunę posągi z Nof, i nie będzie już księcia w ziemi Egiptu. Ześlę strach na ziemię Egiptu.
Księga Ezechiela 30,13

American Standard Version

Thus saith the Lord Jehovah: I will also destroy the idols, and I will cause the images to cease from Memphis; and there shall be no more a prince from the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt.
Księga Ezechiela 30,13

Clementine Vulgate

Hc dicit Dominus Deus :Et disperdam simulacra,et cessare faciam idola de Memphis :et dux de terra gypti non erit amplius,et dabo terrorem in terra gypti.
Księga Ezechiela 30,13

King James Version

Thus saith the Lord GOD; I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease out of Noph; and there shall be no more a prince of the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt.
Księga Ezechiela 30,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Thus said the Lord Jehovah: And -- I have destroyed idols, And caused vain things to cease from Noph, And a prince of the land of Egypt there is no more, And I give fear in the land of Egypt.
Księga Ezechiela 30,13

World English Bible

Thus says the Lord Yahweh: I will also destroy the idols, and I will cause the images to cease from Memphis; and there shall be no more a prince from the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt.
Księga Ezechiela 30,13

Westminster Leningrad Codex

כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה וְהַאֲבַדְתִּי גִלּוּלִים וְהִשְׁבַּתִּי אֱלִילִים מִנֹּף וְנָשִׂיא מֵאֶרֶץ־מִצְרַיִם לֹא יִהְיֶה־עֹוד וְנָתַתִּי יִרְאָה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם׃
Księga Ezechiela 30,13
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić