„Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Powtórzonego Prawa 24,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 14,7

Biblia Warszawska

Bo każdemu z domu izraelskiego albo spośród obcych przybyszów, którzy przebywają w Izraelu, który odstępuje od mnie, a oddał swoje serce bałwanom i położył przed sobą to, co spowoduje jego winę, a potem przychodzi do proroka, aby się mnie radzić przez niego - Ja, Pan, sam dam odpowiedź.
Księga Ezechiela 14,7

Biblia Brzeska

Abowiem któżkolwiek z domu izraelskiego, abo z gości, którzy mieszkają w Izraelu, odłączyłby się ode mnie, a przyłączyłby serce swe do bałwanów swoich, a położyłby przed swem obliczem zgorszenie złości swojej i przyszedłby do proroka, aby przezeń szukał rady ode mnie, Ja, który jestem Pan, odpowiem onemu sam dla siebie.
Księga Ezechiela 14,7

Biblia Gdańska

Bo ktobykolwiek z domu Izraelskiego i z przychodniów, którzy mieszkają w Izraelu, odwrócił się od naśladowania mnie, a położyłby plugawe bałwany swoje w sercu swem, i nieprawość, która mu jest ku obrażeniu, położyłby przed twarz swoją, i przyszedł by do proroka, aby mię przezeń pytał, Ja Pan odpowiem mu sam przez się,
Ezechyjel 14,7

Biblia Tysiąclecia

Albowiem Ja sam, Pan, dam odpowiedź każdemu spośród Izraelitów i z przychodniów mieszkających w Izraelu, ktokolwiek odwróci się ode Mnie i wprowadzi do serca swe bożki, i postawi przed sobą to, co dla niego stanowi sposobność do grzechu, a potem przyjdzie do proroka, aby przez niego pytać Mnie o radę.
Księga Ezechiela 14,7

Biblia Jakuba Wujka

Bo człowiek, człowiek z domu Izraelowego, i z nowo nawróconych, ktokolwiek jest przychodniem u Izraela, jeśli się odłączy ode mnie a położy bałwany swe w sercu swoim i obrazę nieprawości swej postawi przed obliczem swoim, a przydzie do proroka, aby mię przezeń zopytał, ja, PAN, odpowiem mu przez mię!
Księga Ezechiela 14,7

Nowa Biblia Gdańska

Bo kto odstąpi ode Mnie - z domu Israela i z cudzoziemców, co przebywają w Israelu - a przytuli do serca swe bałwany i przed oblicze postawi podnietę swojej winy; oraz przybędzie do proroka, by Mnie przez niego wybadać – Ja, WIEKUISTY, sam mu odpowiem w Mojej postaci.
Księga Ezechiela 14,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Każdemu bowiem z domu Izraela i z obcych przebywających w Izraelu, który odwróci się od naśladowania mnie, a postawi swoje bożki w swym sercu, położy przed twarzą kamień potknięcia do nieprawości i przyjdzie do proroka, aby radzić się mnie przez niego, ja, PAN, sam mu odpowiem.
Księga Ezechiela 14,7

American Standard Version

For every one of the house of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that separateth himself from me, and taketh his idols into his heart, and putteth the stumblingblock of his iniquity before his face, and cometh to the prophet to inquire for himself of me; I Jehovah will answer him by myself:
Księga Ezechiela 14,7

Clementine Vulgate

Quia homo, homo de domo Isral, et de proselytis quicumque advena fuerit in Isral, si alienatus fuerit a me, et posuerit idola sua in corde suo, et scandalum iniquitatis su statuerit contra faciem suam, et venerit ad prophetam ut interroget per eum me : ego Dominus respondebo ei per me :
Księga Ezechiela 14,7

King James Version

For every one of the house of Israel, or of the stranger that sojourneth in Israel, which separateth himself from me, and setteth up his idols in his heart, and putteth the stumblingblock of his iniquity before his face, and cometh to a prophet to enquire of him concerning me; I the LORD will answer him by myself:
Księga Ezechiela 14,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

for every one of the house of Israel, and of the sojourners who doth sojourn in Israel, who is separated from after Me, and doth cause his idols to go up unto his heart, and the stumbling-block of his iniquity setteth over-against his face, and hath come in unto the prophet to inquire of him concerning Me, I, Jehovah, have answered him for Myself;
Księga Ezechiela 14,7

World English Bible

For everyone of the house of Israel, or of the strangers who sojourn in Israel, who separates himself from me, and takes his idols into his heart, and puts the stumbling block of his iniquity before his face, and comes to the prophet to inquire for himself of me; I Yahweh will answer him by myself:
Księga Ezechiela 14,7

Westminster Leningrad Codex

כִּי אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמֵהַגֵּר אֲשֶׁר־יָגוּר בְּיִשְׂרָאֵל וְיִנָּזֵר מֵאַחֲרַי וְיַעַל גִּלּוּלָיו אֶל־לִבֹּו וּמִכְשֹׁול עֲוֹנֹו יָשִׂים נֹכַח פָּנָיו וּבָא אֶל־הַנָּבִיא לִדְרָשׁ־לֹו בִי אֲנִי יְהוָה נַעֲנֶה־לֹּו בִּי׃
Księga Ezechiela 14,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić