„Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, gdyż umiłowanego brata; najbardziej przeze mnie, ale daleko bardziej przez ciebie, i w ciele wewnętrznym, i w Panu.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filemona 1,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 14,6

Biblia Warszawska

Dlatego mów do domu izraelskiego: Tak mówi Wszechmocny Pan: Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swych obrzydliwości.
Księga Ezechiela 14,6

Biblia Brzeska

A przetoż rzeczesz domowi izraelskiemu: Pan Bóg tak mówi: Nawróćcie się, a cofnicie się od bałwanów waszych i odwróćcie oblicza wasze od wszech obrzydliwości waszych.
Księga Ezechiela 14,6

Biblia Gdańska

Przetoż rzecz do domu Izraelskiego: Tak mówi panujący Pan: Nawróćcie się, a cofnijcie się od plugawych bałwanów waszych, i od wszystkich obrzydliwości waszych odwróćcie twarz swoję.
Ezechyjel 14,6

Biblia Tysiąclecia

Dlatego powiedz domowi Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bożków, i od wszystkich swoich obrzydliwości się odwróćcie!
Księga Ezechiela 14,6

Biblia Jakuba Wujka

Przeto mów do domu Izraelowego: To mówi PAN Bóg: Nawróćcie się a odstąpcie od bałwanów waszych i ode wszech plugastw waszych odwróćcie twarzy wasze.
Księga Ezechiela 14,6

Nowa Biblia Gdańska

Oświadcz domowi Israela: Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Nawróćcie się! Odstąpcie od waszych bałwanów i odwróćcie wasze oblicze od wszystkich waszych obmierzłości!
Księga Ezechiela 14,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego powiedz do domu Izraela: Tak mówi Pan BÓG: Nawróćcie się i odwróćcie się od swoich bożków, i odwróćcie swoje twarze od wszystkich waszych obrzydliwości.
Księga Ezechiela 14,6

American Standard Version

Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord Jehovah: Return ye, and turn yourselves from your idols; and turn away your faces from all your abominations.
Księga Ezechiela 14,6

Clementine Vulgate

Propterea dic ad domum Isral : Hc dicit Dominus Deus : Convertimini, et recedite ab idolis vestris, et ab universis contaminationibus vestris avertite facies vestras.
Księga Ezechiela 14,6

King James Version

Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; Repent, and turn yourselves from your idols; and turn away your faces from all your abominations.
Księga Ezechiela 14,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

`Therefore say unto the house of Israel: Thus said the Lord Jehovah: Turn ye back, yea, turn ye back from your idols, and from all your abominations turn back your faces,
Księga Ezechiela 14,6

World English Bible

Therefore tell the house of Israel, Thus says the Lord Yahweh: Return you, and turn yourselves from your idols; and turn away your faces from all your abominations.
Księga Ezechiela 14,6

Westminster Leningrad Codex

לָכֵן אֱמֹר ׀ אֶל־בֵּית יִשְׂרָאֵל כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה שׁוּבוּ וְהָשִׁיבוּ מֵעַל גִּלּוּלֵיכֶם וּמֵעַל כָּל־תֹּועֲבֹתֵיכֶם הָשִׁיבוּ פְנֵיכֶם׃
Księga Ezechiela 14,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić