„Dokądże się tułać będziesz, córko odporna? Bo uczyni Pan rzecz nową na ziemi: niewiasta ogarnie męża.”

Biblia Gdańska: Jeremijasz 31,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Estery 1,4

Biblia Warszawska

On zaś dał pokaz bogactwa, chwały swego królestwa i ogromu wspaniałego swego dostojeństwa przez wiele dni, mianowicie przez sto osiemdziesiąt dni.
Księga Estery 1,4

Biblia Brzeska

A on im ukazywał bogactwa i chwałę królestwa swego i zacność wielmożności swojej, a to przez niemały czas, to jest przez sto i osiemdziesiąt dni.
Księga Estery 1,4

Biblia Gdańska

Pokazując bogactwa, i chwałę królestwa swego, i zacność a ozdobę wielmożności swojej przez wiele dni, mianowicie przez sto i ośmdziesiąt dni.
Estery 1,4

Biblia Tysiąclecia

Przy tym pokazał bogactwo i majestat swego królestwa i blask swojej chwały i wielkości przez wiele dni, to jest przez dni sto osiemdziesiąt.
Księga Estery 1,4

Biblia Jakuba Wujka

aby okazał bogactwa chwały królestwa swego i wielkość a chłubę możności swej - przez długi czas, to jest przez sto i ośmdziesiąt dni.
Księga Estery 1,4

Nowa Biblia Gdańska

Nadto pokazywał przez wiele dni - mianowicie przez sto osiemdziesiąt dni - przepych swojej królewskiej chwały oraz świetny blask swojej wielkości.
Księga Estery 1,4

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I pokazywał bogactwa i chwałę swego królestwa oraz wspaniałość swego majestatu przez wiele dni, mianowicie przez sto osiemdziesiąt dni.
Księga Estery 1,4

American Standard Version

when he showed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent majesty many days, even a hundred and fourscore days.
Księga Estery 1,4

Clementine Vulgate

ut ostenderet divitias glori regni sui, ac magnitudinem atque jactantiam potenti su, multo tempore, centum videlicet et octoginta diebus.
Księga Estery 1,4

King James Version

When he shewed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty many days, even an hundred and fourscore days.
Księga Estery 1,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

in his shewing the wealth of the honour of his kingdom, and the glory of the beauty of his greatness, many days -- eighty and a hundred days.
Księga Estery 1,4

World English Bible

when he showed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent majesty many days, even one hundred eighty days.
Księga Estery 1,4

Westminster Leningrad Codex

בְּהַרְאֹתֹו אֶת־עֹשֶׁר כְּבֹוד מַלְכוּתֹו וְאֶת־יְקָר תִּפְאֶרֶת גְּדוּלָּתֹו יָמִים רַבִּים שְׁמֹונִים וּמְאַת יֹום׃
Księga Estery 1,4
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić