„i dwa łańcuszki z naczystszego złota wespółek się dzierżące, które założysz na haczki.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Wyjścia 28,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Daniela 3,22

Biblia Warszawska

Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abed-Nega.
Księga Daniela 3,22

Biblia Brzeska

W tymże czasie, gdy tak było srogie królewskie rozkazanie, a piec gwałtownie pałał, płomień ognia onego podusił męże ony, co tam byli wrzucili Sydracha, Misacha i Abdenaga.
Księga Daniela 3,22

Biblia Gdańska (1632)

A iż rozkazanie królewskie przynaglało, a piec bardzo był rozpalony, dlatego onych mężów, którzy wrzucili Sadracha, Mesacha i Abednega, zadusił płomień ogniowy.
Danijel 3,22

Biblia Gdańska (1881)

A iż rozkazanie królewskie przynaglało, a piec bardzo był rozpalony, dlatego onych mężów, którzy wrzucili Sadracha, Mesacha i Abednega, zadusił płomień ogniowy.
Danijel 3,22

Biblia Tysiąclecia

Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega.
Księga Daniela 3,22

Biblia Jakuba Wujka

bo rozkazanie królewskie przynaglało. A piec był barzo rozpalony. Lecz męże one, którzy byli wrzucili Sydrach, Misach i Abdenago, pobił płomień ogniowy.
Księga Daniela 3,22

Nowa Biblia Gdańska

Lecz ponieważ rozkaz królewski okazał się tak surowy, a piec był bardzo rozpalony, dlatego tych mężów, co wrzucili Szadraka, Meszaka i Abednego, zabił ich płomień ognia.
Księga Daniela 3,22

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ponieważ rozkaz króla przynaglał, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia zabił tych ludzi, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nego.
Księga Daniela 3,22

American Standard Version

Therefore because the king`s commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abed-nego.
Księga Daniela 3,22

Clementine Vulgate

nam jussio regis urgebat. Fornax autem succensa erat nimis : porro viros illos, qui miserant Sidrach, Misach, et Abdenago, interfecit flamma ignis.
Księga Daniela 3,22

King James Version

Therefore because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego.
Księga Daniela 3,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Therefore, because that the word of the king is urgent, and the furnace heated exceedingly, those men who have taken up Shadrach, Meshach, and Abed-Nego -- killed them hath the spark of the fire.
Księga Daniela 3,22

World English Bible

Therefore because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abed-nego.
Księga Daniela 3,22

Westminster Leningrad Codex

כָּל־קֳבֵל דְּנָה מִן־דִּי מִלַּת מַלְכָּא מַחְצְפָה וְאַתּוּנָא אֵזֵה יַתִּירָא גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ דִּי הַסִּקוּ לְשַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגֹו קַטִּל הִמֹּון שְׁבִיבָא דִּי נוּרָא׃
Księga Daniela 3,22
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić