„Bo jeśli żyjecie według cielesnej natury - macie umrzeć; zaś jeśli Duchem uśmiercacie postępowanie ciała - żyć będziecie.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Rzymian 8,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Aggeusza 1,12

Biblia Warszawska

Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga, i słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem.
Księga Aggeusza 1,12

Biblia Brzeska

Tedy Zarobabel, syn Salatielów, i Jozue, syn Jozedeków, kapłan nawyższy, i wszytek iny lud, posłuchali głosu Pana, Boga swego i słów Aggeusza proroka, tak jako go był Pan, Bóg ich do nich posłał i bał się lud Pana.
Księga Aggeusza 1,12

Biblia Gdańska

Tedy usłuchał Zorobabel, syn Salatyjelowy, i Jesua, syn Jozedekowy, kapłan najwyższy, i wszystkie ostatki ludu, głosu Pana, Boga swego, i słów Aggieusza proroka, ponieważ go posłał Pan, Bóg ich; bo się lud bał oblicza Pańskiego.
Aggieusz 1,12

Biblia Tysiąclecia

Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Aggeusza - jako że wysłał go ich Pan Bóg - i lud przejął się lękiem przed Panem.
Księga Aggeusza 1,12

Biblia Jakuba Wujka

I usłyszał Zorobabel, syn Salatiel, i Jezus, syn Josedeków, kapłan wielki, i wszytek ostatek ludu głos PANA Boga swego i słowa Aggeusza proroka, jako posłał go PAN ich do nich, i bał się lud od oblicza PANskiego.
Księga Aggeusza 1,12

Nowa Biblia Gdańska

Więc usłuchali głosu WIEKUISTEGO, swojego Boga oraz słów proroka Aggeusza - gdyż posłał go WIEKUISTY, ich Bóg - zarówno Zerubabel, syn Szaltiela, jak i najwyższy kapłan Jezus, syn Jehocedeka, oraz cały ostatek ludu, bo lud obawiał się oblicza WIEKUISTEGO.
Księga Aggeusza 1,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała resztka ludu wysłuchali głosu PANA, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, ponieważ posłał go PAN, ich Bóg, a lud bał się PANA.
Księga Aggeusza 1,12

American Standard Version

Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of Jehovah their God, and the words of Haggai the prophet, as Jehovah their God had sent him; and the people did fear before Jehovah.
Księga Aggeusza 1,12

Clementine Vulgate

Et audivit Zorobabel, filius Salathiel, et Jesus, filius Josedec, sacerdos magnus, et omnes reliqui populi, vocem Domini Dei sui, et verba Aggi prophet, sicut misit eum Dominus Deus eorum ad eos, et timuit populus a facie Domini.
Księga Aggeusza 1,12

King James Version

Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Josedech, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the LORD their God, and the words of Haggai the prophet, as the LORD their God had sent him, and the people did fear before the LORD.
Księga Aggeusza 1,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Zerubbabel son of Shealtiel, and Joshua son of Josedech, the high priest, and all the remnant of the people, do hearken to the voice of Jehovah their God, and unto the words of Haggai the prophet, as Jehovah their God had sent him, and the people are afraid of the face of Jehovah.
Księga Aggeusza 1,12

World English Bible

Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of Yahweh, their God, and the words of Haggai, the prophet, as Yahweh, their God, had sent him; and the people feared Yahweh.
Księga Aggeusza 1,12

Westminster Leningrad Codex

וַיִּשְׁמַע זְרֻבָּבֶל ׀ בֶּן־שַׁלְתִּיאֵל וִיהֹושֻׁעַ בֶּן־יְהֹוצָדָק הַכֹּהֵן הַגָּדֹול וְכֹל ׀ שְׁאֵרִית הָעָם בְּקֹול יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וְעַל־דִּבְרֵי חַגַּי הַנָּבִיא כַּאֲשֶׁר שְׁלָחֹו יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיִּירְאוּ הָעָם מִפְּנֵי יְהוָה׃
Księga Aggeusza 1,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić