„Następujące zwierzęta czynią człowieka nieczystym. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Kapłańska 11,24

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 6,7

Biblia Warszawska

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
Ewangelia św. Mateusza 6,7

Biblia Brzeska

A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako pogani, abowiemci oni mniemają, iż będą wysłuchani dla onej swej wielomówności.
Ewangelia św. Mateusza 6,7

Biblia Gdańska (1632)

A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą.
Mateusza 6,7

Biblia Gdańska (1881)

A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą.
Mateusza 6,7

Biblia Tysiąclecia

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,7

Biblia Jakuba Wujka

A modląc się, nie mówcie wiele jako pogani: abowiem mniemają, iż w wielomowności swojej będą wysłuchani.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,7

Nowa Biblia Gdańska

A modląc się, nie używajcie pustych powtórzeń jak ci, którzy są z narodów; bowiem oni mniemają, że zostaną wysłuchani z powodu swego wielomówstwa.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 6,7

Biblia Przekład Toruński

Modląc się natomiast, nie paplajcie jak poganie; albowiem wydaje im się, że w swojej wielomówności zostaną wysłuchani.
Ewangelia Mateusza 6,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani.
Ewangelia Mateusza 6,7

American Standard Version

And in praying use not vain repetitions, as the Gentiles do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
Ewangelia Mateusza 6,7

Clementine Vulgate

Orantes autem, nolite multum loqui, sicut ethnici, putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur.
Ewangelia Mateusza 6,7

King James Version

But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
Ewangelia Mateusza 6,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προσευχομενοι δε μη βαττολογησητε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται
Ewangelia Mateusza 6,7

Young's Literal Translation

`And -- praying -- ye may not use vain repetitions like the nations, for they think that in their much speaking they shall be heard,
Ewangelia Mateusza 6,7

World English Bible

In praying, don't use vain repetitions, as the Gentiles do; for they think that they will be heard for their much speaking.
Ewangelia Mateusza 6,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić