„Ale młodszych wdów nie przyjmuj, bo gdyby poczęły być bujne przeciw Krystusowi, chcą za mąż idź.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 6,6

Biblia Warszawska

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
Ewangelia św. Mateusza 6,6

Biblia Brzeska

Ale ty, gdy się modlisz, wnidź do pokoju swego, a zawarszy drzwi swoje, proś Ojca twego, który jest w skrytości, a Ociec twój, który obacza w skrytości, odda tobie jawnie.
Ewangelia św. Mateusza 6,6

Biblia Gdańska

Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu twemu, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie.
Mateusza 6,6

Biblia Tysiąclecia

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,6

Biblia Jakuba Wujka

Ale ty, gdy się modlić będziesz, wnidź do komory swojej, a zawarszy drzwi, módl się Ojcu twemu w skrytości, a Ociec twój, który widzi w skrytości, odda tobie.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,6

Nowa Biblia Gdańska

Ale ty, kiedy się modlisz, wejdź do swojej izby, zamknij swoje drzwi i zanoś modły twojemu Ojcu, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 6,6

Biblia Przekład Toruński

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojej komórki i zamknij swoje drzwi, módl się do Ojca twojego, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.
Ewangelia Mateusza 6,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.
Ewangelia Mateusza 6,6

American Standard Version

But thou, when thou prayest, enter into thine inner chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.
Ewangelia Mateusza 6,6

Clementine Vulgate

Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.
Ewangelia Mateusza 6,6

King James Version

But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
Ewangelia Mateusza 6,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω
Ewangelia Mateusza 6,6

Young's Literal Translation

`But thou, when thou mayest pray, go into thy chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who [is] in secret, and thy Father who is seeing in secret, shall reward thee manifestly.
Ewangelia Mateusza 6,6

World English Bible

But you, when you pray, enter into your inner chamber, and having shut your door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly.
Ewangelia Mateusza 6,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić