„Potem wprowadził mnie do głównej budowli i zmierzył filary: były szerokie na sześć łokci z jednej i na sześć łokci z drugiej strony.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezechiela 41,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 6,29

Biblia Warszawska

A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.
Ewangelia św. Mateusza 6,29

Biblia Brzeska

A ja wam powiedam, iż ani Salomon we wszytkiej chwale swej nie był przyobleczon, jako jedna z tych.
Ewangelia św. Mateusza 6,29

Biblia Gdańska (1632)

A Ja wam powiadam, iż ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany, jako jedna z tych.
Mateusza 6,29

Biblia Gdańska (1881)

A Ja wam powiadam, iż ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany, jako jedna z tych.
Mateusza 6,29

Biblia Tysiąclecia

A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,29

Biblia Jakuba Wujka

A powiadam wam, iż ani Salomon we wszytkiej chwale swej nie był odziany jako jedna z tych.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,29

Nowa Biblia Gdańska

A powiadam wam, że ani Salomon w całej swojej sławie nie był przyodziany jak jedna z nich.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 6,29

Biblia Przekład Toruński

A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie ubrał się, jak jedna z nich.
Ewangelia Mateusza 6,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich.
Ewangelia Mateusza 6,29

American Standard Version

yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
Ewangelia Mateusza 6,29

Clementine Vulgate

Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis.
Ewangelia Mateusza 6,29

King James Version

And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
Ewangelia Mateusza 6,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγω δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων
Ewangelia Mateusza 6,29

Young's Literal Translation

and I say to you, that not even Solomon in all his glory was arrayed as one of these.
Ewangelia Mateusza 6,29

World English Bible

yet I tell you that even Solomon in all his glory was not dressed like one of these.
Ewangelia Mateusza 6,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić