„Aby kto starł nogami swemi wszystkich więźniów w ziemi;”

Biblia Gdańska (1632): Treny Jeremijaszowe 3,34

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 6,19

Biblia Warszawska

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną;
Ewangelia św. Mateusza 6,19

Biblia Brzeska

Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza kazi i gdzie złodzieje wykopywają i kradną.
Ewangelia św. Mateusza 6,19

Biblia Gdańska (1632)

Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje, i gdzie złodzieje podkopywują i kradną;
Mateusza 6,19

Biblia Gdańska (1881)

Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje, i gdzie złodzieje podkopywują i kradną;
Mateusza 6,19

Biblia Tysiąclecia

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,19

Biblia Jakuba Wujka

Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje i gdzie złodzieje wykopywają i kradną.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,19

Nowa Biblia Gdańska

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy, oraz gdzie złodzieje podkopują i kradną;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 6,19

Biblia Przekład Toruński

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje przekopują ściany i kradną;
Ewangelia Mateusza 6,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną;
Ewangelia Mateusza 6,19

American Standard Version

Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust consume, and where thieves break through and steal:
Ewangelia Mateusza 6,19

Clementine Vulgate

Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra : ubi rugo, et tinea demolitur : et ubi fures effodiunt, et furantur.
Ewangelia Mateusza 6,19

King James Version

Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
Ewangelia Mateusza 6,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μη θησαυριζετε υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται διορυσσουσιν και κλεπτουσιν
Ewangelia Mateusza 6,19

Young's Literal Translation

`Treasure not up to yourselves treasures on the earth, where moth and rust disfigure, and where thieves break through and steal,
Ewangelia Mateusza 6,19

World English Bible

"Don't lay up treasures for yourselves on the earth, where moth and rust consume, and where thieves break through and steal;
Ewangelia Mateusza 6,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić