„A Duch jawnie opowieda, iż ostatecznych czasów odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zdradliwych i nauk czartowskich.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 4,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 6,16

Biblia Warszawska

A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
Ewangelia św. Mateusza 6,16

Biblia Brzeska

A gdy pościcie, nie bądźcie jako pokryci ludzie smętnej twarzy; abowiem oni twarzy swoje odmieniają, aby się ludziom zdało, iż poszczą; zaprawdęć wam powiedam, żeć biorą zapłatę swoję.
Ewangelia św. Mateusza 6,16

Biblia Gdańska

A gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy, jako obłudnicy; szpecą bowiem twarzy swoje, aby byli widziani od ludzi, że poszczą; zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoję.
Mateusza 6,16

Biblia Tysiąclecia

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,16

Biblia Jakuba Wujka

A gdy pościcie, nie bądźcie jako obłudnicy smętnymi, abowiem twarzy swoje niszczą, aby się ludziom zdali poszczącymi. Zaprawdę powiadam wam, iż wzięli zapłatę swoję.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,16

Nowa Biblia Gdańska

A gdy pościcie, nie bądźcie smętnego oblicza jak obłudnicy; bo szpecą swoje twarze, aby byli widziani przez ludzi, że poszczą; zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją zapłatę.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 6,16

Biblia Przekład Toruński

A gdy pościcie, nie stawajcie się smutni tak jak obłudnicy; wykrzywiają bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę mówię wam: Już otrzymują całą swoją zapłatę.
Ewangelia Mateusza 6,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy; szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.
Ewangelia Mateusza 6,16

American Standard Version

Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say unto you, They have received their reward.
Ewangelia Mateusza 6,16

Clementine Vulgate

Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocrit, tristes. Exterminant enim facies suas, ut appareant hominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam.
Ewangelia Mateusza 6,16

King James Version

Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
Ewangelia Mateusza 6,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων
Ewangelia Mateusza 6,16

Young's Literal Translation

`And when ye may fast, be ye not as the hypocrites, of sour countenances, for they disfigure their faces, that they may appear to men fasting; verily I say to you, that they have their reward.
Ewangelia Mateusza 6,16

World English Bible

"Moreover when you fast, don't be, as the hypocrites, with sad faces. For they disfigure their faces, that they may be seen by men to be fasting. Most assuredly I tell you, they have received their reward.
Ewangelia Mateusza 6,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić