„O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!”

Biblia Warszawska: List do Hebrajczyków 10,29

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 5,5

Biblia Warszawska

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
Ewangelia św. Mateusza 5,5

Biblia Brzeska

Błogosławieni są ciszy, abowiem ziemię dziedzicznie osiędą.
Ewangelia św. Mateusza 5,5

Biblia Gdańska

Błogosławieni cisi; albowiem oni odziedziczą ziemię.
Mateusza 5,5

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,5

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni, którzy płaczą, abowiem oni będą pocieszeni.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,5

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci łagodni, bowiem oni odziedziczą ziemię.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,5

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię.
Ewangelia Mateusza 5,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię.
Ewangelia Mateusza 5,5

American Standard Version

Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
Ewangelia Mateusza 5,5

Clementine Vulgate

Beati qui lugent : quoniam ipsi consolabuntur.
Ewangelia Mateusza 5,5

King James Version

Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
Ewangelia Mateusza 5,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην
Ewangelia Mateusza 5,5

Young's Literal Translation

`Happy the meek -- because they shall inherit the land.
Ewangelia Mateusza 5,5

World English Bible

"Blessed are the humble, for they shall inherit the earth.
Ewangelia Mateusza 5,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić