„lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Tesaloniczan 2,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 5,27

Biblia Warszawska

Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
Ewangelia św. Mateusza 5,27

Biblia Brzeska

Słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie będziesz cudzołożył.
Ewangelia św. Mateusza 5,27

Biblia Gdańska

Słyszeliście, iż rzeczono starym: Nie będziesz cudzołożył;
Mateusza 5,27

Biblia Tysiąclecia

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!
Ewangelia wg św. Mateusza 5,27

Biblia Jakuba Wujka

Słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie będziesz cudzołożył.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,27

Nowa Biblia Gdańska

Słyszeliście, że powiedziano praojcom: Nie będziesz cudzołożył.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,27

Biblia Przekład Toruński

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył.
Ewangelia Mateusza 5,27

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył.
Ewangelia Mateusza 5,27

American Standard Version

Ye have heard that it was said, Thou shalt not commit adultery:
Ewangelia Mateusza 5,27

Clementine Vulgate

Audistis quia dictum est antiquis : Non mchaberis.
Ewangelia Mateusza 5,27

King James Version

Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
Ewangelia Mateusza 5,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ου μοιχευσεις
Ewangelia Mateusza 5,27

Young's Literal Translation

`Ye heard that it was said to the ancients: Thou shalt not commit adultery;
Ewangelia Mateusza 5,27

World English Bible

"You have heard that it was said, `You shall not commit adultery;`
Ewangelia Mateusza 5,27

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić