„Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Micheasza 6,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 4,4

Biblia Warszawska

A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Ewangelia św. Mateusza 4,4

Biblia Brzeska

Ale on odpowiedział i rzekł: Napisano jest: Nie samym tylko chlebem żyw będzie człowiek, ale wszelkiem słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Ewangelia św. Mateusza 4,4

Biblia Gdańska

A on odpowiadając rzekł: Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdem słowem pochodzącem przez usta Boże.
Mateusza 4,4

Biblia Tysiąclecia

Lecz On mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,4

Biblia Jakuba Wujka

Który odpowiedając, rzekł: Napisano jest. Nie samym chlebem żywie człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,4

Nowa Biblia Gdańska

On zaś, odpowiadając, rzekł: Napisane jest: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym przez usta Boga.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 4,4

Biblia Przekład Toruński

A On w odpowiedzi, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, wychodzącym z ust Boga.
Ewangelia Mateusza 4,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga.
Ewangelia Mateusza 4,4

American Standard Version

But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Ewangelia Mateusza 4,4

Clementine Vulgate

Qui respondens dixit : Scriptum est : Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.
Ewangelia Mateusza 4,4

King James Version

But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Ewangelia Mateusza 4,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματος θεου
Ewangelia Mateusza 4,4

Young's Literal Translation

But he answering said, `It hath been written, Not upon bread alone doth man live, but upon every word coming forth from the mouth of God.`
Ewangelia Mateusza 4,4

World English Bible

But he answered, "It is written, `Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.`"
Ewangelia Mateusza 4,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić