„Synów Magbisa półtorasta i sześć.”

Biblia Brzeska: Księga Ezdrasza 2,30

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 4,25

Biblia Warszawska

I szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania.
Ewangelia św. Mateusza 4,25

Biblia Brzeska

I szło za nim barzo wiele ludu od Galilejej, Dekapoli i z Jeruzalem i z ziemie żydowskiej i z krain, które są za Jordanem.
Ewangelia św. Mateusza 4,25

Biblia Gdańska

A szedł za nim lud wielki z Galilei, z dziesięciu miast, i z Jeruzalemu, i z Judzkiej ziemi, i zza Jordanu.
Mateusza 4,25

Biblia Tysiąclecia

I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,25

Biblia Jakuba Wujka

I szły za nim wielkie rzesze od Galilejej i Dekapolu, i z Jeruzalem, i z Żydowskiej ziemie, i z Zajordania.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,25

Nowa Biblia Gdańska

A poszło za nim wiele tłumów z Galilei oraz Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i zza Jordanu.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 4,25

Biblia Przekład Toruński

A szły za Nim wielkie tłumy z Galilei, Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i zza Jordanu.
Ewangelia Mateusza 4,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A szło za nim mnóstwo ludzi z Galilei i Dekapolu, Jerozolimy, Judei i Zajordania.
Ewangelia Mateusza 4,25

American Standard Version

And there followed him great multitudes from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and [from] beyond the Jordan.
Ewangelia Mateusza 4,25

Clementine Vulgate

et secut sunt eum turb mult de Galila, et Decapoli, et de Jerosolymis, et de Juda, et de trans Jordanem.
Ewangelia Mateusza 4,25

King James Version

And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.
Ewangelia Mateusza 4,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο της γαλιλαιας και δεκαπολεως και ιεροσολυμων και ιουδαιας και περαν του ιορδανου
Ewangelia Mateusza 4,25

Young's Literal Translation

And there followed him many multitudes from Galilee, and Decapolis, and Jerusalem, and Judea, and beyond the Jordan.
Ewangelia Mateusza 4,25

World English Bible

Great multitudes from Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea and from beyond the Jordan followed him.
Ewangelia Mateusza 4,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić