„A gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugą stronę, zebrało się wokół niego mnóstwo ludzi. A on był nad morzem.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Marka 5,21

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 4,23

Biblia Warszawska

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
Ewangelia św. Mateusza 4,23

Biblia Brzeska

I przeszedł Jezus wszytkę Galileą, ucząc w bożnicach ich i przepowiedając ewanjeliją królestwa, a uzdrawiając wszelaką chorobę i wszelaką niemoc miedzy ludem.
Ewangelia św. Mateusza 4,23

Biblia Gdańska (1632)

I obchodził Jezus wszystkę Galileją, ucząc w bóżnicach ich, i każąc Ewangieliją królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem.
Mateusza 4,23

Biblia Gdańska (1881)

I obchodził Jezus wszystkę Galileją, ucząc w bóżnicach ich, i każąc Ewangieliją królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem.
Mateusza 4,23

Biblia Tysiąclecia

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,23

Biblia Jakuba Wujka

I obchodził Jezus wszytkę Galileą, nauczając w bóżnicach ich i przepowiadając Ewanielią królestwa a uzdrawiając wszelaką chorobę i wszelaką niemoc między ludem.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,23

Nowa Biblia Gdańska

Potem Jezus obchodził całą Galileę, ucząc w ich bóżnicach, głosząc Dobrą Nowinę Królestwa, uzdrawiając każdą chorobę i wszelką niemoc między ludem.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 4,23

Biblia Przekład Toruński

I obchodził Jezus całą Galileę, ucząc w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, i uzdrawiając każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu.
Ewangelia Mateusza 4,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc ewangelię królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi.
Ewangelia Mateusza 4,23

American Standard Version

And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.
Ewangelia Mateusza 4,23

Clementine Vulgate

Et circuibat Jesus totam Galilam, docens in synagogis eorum, et prdicans Evangelium regni : et sanans omnem languorem, et omnem infirmitatem in populo.
Ewangelia Mateusza 4,23

King James Version

And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.
Ewangelia Mateusza 4,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και περιηγεν ολην την γαλιλαιαν ο ιησους διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω
Ewangelia Mateusza 4,23

Young's Literal Translation

And Jesus was going about all Galilee teaching in their synagogues, and proclaiming the good news of the reign, and healing every disease, and every malady among the people,
Ewangelia Mateusza 4,23

World English Bible

Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and every sickness among the people.
Ewangelia Mateusza 4,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić