„Dawid pobił też Hadazera, syna Rechoba, króla Soby, kiedy ten wyprawił się, aby przywrócić swą władzę nad Rzeką.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Samuela 8,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 4,21

Biblia Warszawska

I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich.
Ewangelia św. Mateusza 4,21

Biblia Brzeska

Tedy odszedszy stamtąd, ujzrał drugich dwu braciej, Jakuba, syna Zebedeowego, i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeem, ojcem ich, gdy oprawiali sieci swoje i wezwał ich.
Ewangelia św. Mateusza 4,21

Biblia Gdańska

A postąpiwszy stamtąd, ujrzał drugich dwóch braci, Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, poprawiających sieci swoje, i wezwał ich.
Mateusza 4,21

Biblia Tysiąclecia

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,21

Biblia Jakuba Wujka

A postąpiwszy stamtąd ujźrzał drugich dwu braciej, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, oprawując sieci swoje, i wezwał ich.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,21

Nowa Biblia Gdańska

A kiedy stamtąd poszedł dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakóba, [syna] Zebedeusza i Jana, jego brata, w łodzi z Zebedeuszem, ich ojcem, [którzy] naprawiali swoje sieci; ich także wezwał.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 4,21

Biblia Przekład Toruński

I gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, w łodzi z Zebedeuszem, ich ojcem, naprawiających swoje sieci rybackie. I powołał ich.
Ewangelia Mateusza 4,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci. I wezwał ich.
Ewangelia Mateusza 4,21

American Standard Version

And going on from thence he saw two other brethren, James the [son] of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.
Ewangelia Mateusza 4,21

Clementine Vulgate

Et procedens inde, vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedi, et Joannem fratrem ejus, in navi cum Zebedo patre eorum, reficientes retia sua : et vocavit eos.
Ewangelia Mateusza 4,21

King James Version

And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.
Ewangelia Mateusza 4,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και προβας εκειθεν ειδεν αλλους δυο αδελφους ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πατρος αυτων καταρτιζοντας τα δικτυα αυτων και εκαλεσεν αυτους
Ewangelia Mateusza 4,21

Young's Literal Translation

And having advanced thence, he saw other two brothers, James of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, refitting their nets, and he called them,
Ewangelia Mateusza 4,21

World English Bible

Going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. He called them.
Ewangelia Mateusza 4,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić