„I czynili synowie Izraelscy złość przed oczyma Pańskimi, a służyli Baalom.”

Biblia Brzeska: Księga Sędziów 2,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 4,11

Biblia Warszawska

Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.
Ewangelia św. Mateusza 4,11

Biblia Brzeska

I opuścił go diabeł, a oto aniołowie przychodzili i służyli jemu.
Ewangelia św. Mateusza 4,11

Biblia Gdańska

Tedy go opuścił dyjabeł, a oto Aniołowie przystąpili i służyli mu.
Mateusza 4,11

Biblia Tysiąclecia

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,11

Biblia Jakuba Wujka

Tedy opuścił go diabeł, a oto Anjołowie przystąpili i służyli jemu.
Ewangelia wg św. Mateusza 4,11

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy opuszcza go [ten] oszczerczy; a oto podeszli aniołowie oraz Mu służyli.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 4,11

Biblia Przekład Toruński

Wtedy diabeł Go opuścił, a oto aniołowie przystąpili i służyli Mu.
Ewangelia Mateusza 4,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli.
Ewangelia Mateusza 4,11

American Standard Version

Then the devil leaveth him; and behold, angels came and ministered unto him.
Ewangelia Mateusza 4,11

Clementine Vulgate

Tunc reliquit eum diabolus : et ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei.
Ewangelia Mateusza 4,11

King James Version

Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.
Ewangelia Mateusza 4,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω
Ewangelia Mateusza 4,11

Young's Literal Translation

Then doth the Devil leave him, and lo, messengers came and were ministering to him.
Ewangelia Mateusza 4,11

World English Bible

Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him.
Ewangelia Mateusza 4,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić