„Potem, drugiego miesiąca, drugiego roku po ich powrocie do Domu Boga w Jeruszalaim, zaczęli odbudowę: Zerubabel, syn Szaltiela i Jeszua, syn Jocedeka oraz inni ich bracia – kapłani; nadto Lewici oraz wszyscy, co przyszli z niewoli do Jeruszalaim. I ustanowili Lewitów, od lat dwudziestu i wyżej, by byli nadzorcami nad budową Domu WIEKUISTEGO.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 3,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 26,46

Biblia Warszawska

Wstańcie, pójdźmy; oto się zbliża ten, który mnie wyda.
Ewangelia św. Mateusza 26,46

Biblia Brzeska

Wstańcie, pódźmy! Oto blisko jest ten, który mię wyda.
Ewangelia św. Mateusza 26,46

Biblia Gdańska

Wstańcie, pójdźmy! oto się przybliżył ten, który mię wydaje.
Mateusza 26,46

Biblia Tysiąclecia

Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,46

Biblia Jakuba Wujka

Wstańcie, pódźmy: oto się przybliżył, który mię wyda.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,46

Nowa Biblia Gdańska

Wstańcie, pójdźmy. Oto zbliżył się ten, który mnie wydaje.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 26,46

Biblia Przekład Toruński

Wstańcie, pójdźmy! Oto zbliżył się ten, który mnie wydaje.
Ewangelia Mateusza 26,46

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wstańcie, chodźmy! Oto zbliża się ten, który mnie wyda.
Ewangelia Mateusza 26,46

American Standard Version

Arise, let us be going: behold, he is at hand that betrayeth me.
Ewangelia Mateusza 26,46

Clementine Vulgate

Surgite, eamus : ecce appropinquavit qui me tradet.
Ewangelia Mateusza 26,46

King James Version

Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
Ewangelia Mateusza 26,46

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με
Ewangelia Mateusza 26,46

Young's Literal Translation

Rise, let us go; lo, he hath come nigh who is delivering me up.`
Ewangelia Mateusza 26,46

World English Bible

Arise, let us be going. Behold, he who betrays me is at hand."
Ewangelia Mateusza 26,46

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić