„Lecz duchowny rozsądza wszytko, a sam od żadnego nie bywa rozsądzon.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 2,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 26,4

Biblia Warszawska

I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić.
Ewangelia św. Mateusza 26,4

Biblia Brzeska

I radzili się społu, aby Jezusa zdradą pojmali i zabili.
Ewangelia św. Mateusza 26,4

Biblia Gdańska

I naradzali się, jakoby Jezusa zdradą pojmali i zabili;
Mateusza 26,4

Biblia Tysiąclecia

i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,4

Biblia Jakuba Wujka

I naradzili się, aby Jezusa zdradą poimali i zabili.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,4

Nowa Biblia Gdańska

Oraz uradzili, by zdradą pojmać Jezusa i zabić;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 26,4

Biblia Przekład Toruński

I zaplanowali, aby Jezusa pochwycić podstępem i uśmiercić;
Ewangelia Mateusza 26,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I naradzali się, jak by podstępnie schwytać i zabić Jezusa.
Ewangelia Mateusza 26,4

American Standard Version

and they took counsel together that they might take Jesus by subtlety, and kill him.
Ewangelia Mateusza 26,4

Clementine Vulgate

et consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent, et occiderent.
Ewangelia Mateusza 26,4

King James Version

And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
Ewangelia Mateusza 26,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν κρατησωσιν δολω και αποκτεινωσιν
Ewangelia Mateusza 26,4

Young's Literal Translation

and they consulted together that they might take Jesus by guile, and kill [him],
Ewangelia Mateusza 26,4

World English Bible

They took counsel together that they might take Jesus by deceit, and kill him.
Ewangelia Mateusza 26,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić