„Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Piotra 2,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 26,37

Biblia Warszawska

I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć.
Ewangelia św. Mateusza 26,37

Biblia Brzeska

A wziąwszy Piotra i dwu synów Zebedeuszowych, począł się smucić i ciężko frasować.
Ewangelia św. Mateusza 26,37

Biblia Gdańska

A wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smęcić i tęsknić.
Mateusza 26,37

Biblia Tysiąclecia

Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,37

Biblia Jakuba Wujka

A wziąwszy Piotra i dwu synów Zebedeuszowych, począł się smucić i tesknić sobie.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,37

Nowa Biblia Gdańska

A wziąwszy z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeusza, zaczął się martwić i troskać.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 26,37

Biblia Przekład Toruński

A gdy wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i trwożyć.
Ewangelia Mateusza 26,37

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać udrękę.
Ewangelia Mateusza 26,37

American Standard Version

And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.
Ewangelia Mateusza 26,37

Clementine Vulgate

Et assumpto Petro, et duobus filiis Zebedi, cpit contristari et mstus esse.
Ewangelia Mateusza 26,37

King James Version

And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
Ewangelia Mateusza 26,37

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και παραλαβων τον πετρον και τους δυο υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθαι και αδημονειν
Ewangelia Mateusza 26,37

Young's Literal Translation

And having taken Peter, and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful, and to be very heavy;
Ewangelia Mateusza 26,37

World English Bible

He took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and severely troubled.
Ewangelia Mateusza 26,37

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić