„To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna; bo Bóg przywraca to, co przeminęło.”

Biblia Warszawska: Księga Kaznodziei Salomona 3,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 26,36

Biblia Warszawska

Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
Ewangelia św. Mateusza 26,36

Biblia Brzeska

Tedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zową Getsemane i rzekł uczniom: Siedźcie tu, aż ja szedszy, będę się tam modlił.
Ewangelia św. Mateusza 26,36

Biblia Gdańska

Tedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano Gietsemane, i rzekł uczniom: Siądźcież tu, aż odszedłszy, będę się tam modlił.
Mateusza 26,36

Biblia Tysiąclecia

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,36

Biblia Jakuba Wujka

Tedy przyszedł Jezus z nimi do wsi, którą zowią Getsemani, i rzekł uczniom swoim: Siedźcie tu, aż pójdę ondzie i będę się modlił.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,36

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy Jezus przychodzi z nimi na miejsce zwane Getsemane, i mówi uczniom: Usiądźcie tu, aż odejdę oraz tam się pomodlę.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 26,36

Biblia Przekład Toruński

Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce, które zwano Getsemane, i powiedział uczniom: Usiądźcie tu, podczas gdy ja odejdę, aby tam się modlić.
Ewangelia Mateusza 26,36

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani i powiedział do uczniów: Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
Ewangelia Mateusza 26,36

American Standard Version

Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here, while I go yonder and pray.
Ewangelia Mateusza 26,36

Clementine Vulgate

Tunc venit Jesus cum illis in villam, qu dicitur Gethsemani, et dixit discipulis suis : Sedete hic donec vadam illuc, et orem.
Ewangelia Mateusza 26,36

King James Version

Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
Ewangelia Mateusza 26,36

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε ερχεται μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον γεθσημανη και λεγει τοις μαθηταις καθισατε αυτου εως ου απελθων προσευξωμαι εκει
Ewangelia Mateusza 26,36

Young's Literal Translation

Then come with them doth Jesus to a place called Gethsemane, and he saith to the disciples, `Sit ye here, till having gone away, I shall pray yonder.`
Ewangelia Mateusza 26,36

World English Bible

Then Jesus came with them to a place called Gethsemane, and said to his disciples, "Sit here, while I go there and pray."
Ewangelia Mateusza 26,36

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić