„Przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 6,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 26,24

Biblia Warszawska

Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził.
Ewangelia św. Mateusza 26,24

Biblia Brzeska

Syn ci człowieczy idzie, jako jest napisano o nim, ale biada człowiekowi onemu, przez którego Syn człowieczy jest wydan! Dobrze mu było, aby się był nie narodził człowiek ten.
Ewangelia św. Mateusza 26,24

Biblia Gdańska

Synci człowieczy idzie, jako napisano o nim; ale biada człowiekowi temu, przez którego Syn człowieczy wydany bywa! dobrze by mu było, by się był nie narodził ten człowiek.
Mateusza 26,24

Biblia Tysiąclecia

Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,24

Biblia Jakuba Wujka

Synci człowieczy idzie, jako napisano o nim, ale biada onemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydan: dobrze mu było, aby się był nie narodził on człowiek.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,24

Nowa Biblia Gdańska

Wprawdzie Syn Człowieka idzie naprzód, jak o nim napisano; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieka jest wydawany; byłoby mu dobrze, gdyby nie został zrodzony ten człowiek.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 26,24

Biblia Przekład Toruński

Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, tak jak jest napisane o Nim, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ten człowiek nie narodził.
Ewangelia Mateusza 26,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, ale biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej byłoby dla tego człowieka, aby się nie urodził.
Ewangelia Mateusza 26,24

American Standard Version

The Son of man goeth, even as it is written of him: but woe unto that man through whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had not been born.
Ewangelia Mateusza 26,24

Clementine Vulgate

Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo : v autem homini illi, per quem Filius hominis tradetur ! bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille.
Ewangelia Mateusza 26,24

King James Version

The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
Ewangelia Mateusza 26,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος
Ewangelia Mateusza 26,24

Young's Literal Translation

the Son of Man doth indeed go, as it hath been written concerning him, but wo to that man through whom the Son of Man is delivered up! good it were for him if that man had not been born.`
Ewangelia Mateusza 26,24

World English Bible

The Son of Man goes, even as it is written of him, but woe to that man through whom the Son of Man is betrayed! It would be better for that man if he had not been born."
Ewangelia Mateusza 26,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić