„Zwołałeś strachów moich zewsząd, jako w dzień uroczystego święta, a nie był w dzień zapalczywości Pańskiej, ktoby uszedł a żyw został; którychem na ręku piastowała i wychowywała, tych nieprzyjaciel mój wyniszczył.”

Biblia Gdańska: Treny Jeremijaszowe 2,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 26,16

Biblia Warszawska

I odtąd szukał sposobności, aby go wydać.
Ewangelia św. Mateusza 26,16

Biblia Brzeska

A od onego czasu upatrował czas, aby go wydał.
Ewangelia św. Mateusza 26,16

Biblia Gdańska

A odtąd szukał czasu sposobnego, aby go wydał.
Mateusza 26,16

Biblia Tysiąclecia

Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,16

Biblia Jakuba Wujka

A od onąd szukał pogody, aby go wydał.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,16

Nowa Biblia Gdańska

I odtąd szukał stosownej pory, aby go wydać.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 26,16

Biblia Przekład Toruński

I odtąd szukał dogodnej chwili, aby Go wydać.
Ewangelia Mateusza 26,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I odtąd szukał sposobności, aby go wydać.
Ewangelia Mateusza 26,16

American Standard Version

And from that time he sought opportunity to deliver him [unto them.]
Ewangelia Mateusza 26,16

Clementine Vulgate

Et exinde qurebat opportunitatem ut eum traderet.
Ewangelia Mateusza 26,16

King James Version

And from that time he sought opportunity to betray him.
Ewangelia Mateusza 26,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω
Ewangelia Mateusza 26,16

Young's Literal Translation

and from that time he was seeking a convenient season to deliver him up.
Ewangelia Mateusza 26,16

World English Bible

From that time he sought opportunity to betray him.
Ewangelia Mateusza 26,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić