„Było czterdzieści lat dni, w których Salomon panował w Jeruszalaim oraz nad całym Israelem.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Królów 11,42

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 26,13

Biblia Warszawska

Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła.
Ewangelia św. Mateusza 26,13

Biblia Brzeska

Zaprawdę powiedam wam: Gdziekolwiek będzie przepowiedana ewanjelija ta po wszytkim świecie i to, co ona uczyniła, będzie powiedano na pamiątkę jej.
Ewangelia św. Mateusza 26,13

Biblia Gdańska

Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangielija po wszystkim świecie, i to będzie powiadano, co ona uczyniła, na pamiątkę jej.
Mateusza 26,13

Biblia Tysiąclecia

Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,13

Biblia Jakuba Wujka

Zaprawdę mówię wam: gdziekolwiek będzie przepowiadana ta Ewanielia po wszytkim świecie, i co ta uczyniła, będzie powiadano na jej pamiątkę.
Ewangelia wg św. Mateusza 26,13

Nowa Biblia Gdańska

Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek, na całym świecie, będzie głoszona ta Dobra Nowina, także będzie opowiadane na jej pamiątkę to, co ona uczyniła.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 26,13

Biblia Przekład Toruński

Zaprawdę mówię wam: Gdziekolwiek będzie głoszona ta Ewangelia po całym świecie i to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na jej pamiątkę.
Ewangelia Mateusza 26,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta ewangelia, będzie się też opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła.
Ewangelia Mateusza 26,13

American Standard Version

Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, that also which this woman hath done shall be spoken of for a memorial of her.
Ewangelia Mateusza 26,13

Clementine Vulgate

Amen dico vobis, ubicumque prdicatum fuerit hoc Evangelium in toto mundo, dicetur et quod hc fecit in memoriam ejus.
Ewangelia Mateusza 26,13

King James Version

Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
Ewangelia Mateusza 26,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης
Ewangelia Mateusza 26,13

Young's Literal Translation

Verily I say to you, Wherever this good news may be proclaimed in the whole world, what this [one] did shall also be spoken of -- for a memorial of her.`
Ewangelia Mateusza 26,13

World English Bible

Most assuredly I tell you, wherever this gospel will be preached in the whole world, what this woman has done will also be spoken of for a memorial of her."
Ewangelia Mateusza 26,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić