„Przytym spodziewam się w Panie Jezusie, iż rychło Tymoteusza poślę do was, abym też i ja był dobrej mysli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Filipian 2,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 25,36

Biblia Warszawska

Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
Ewangelia św. Mateusza 25,36

Biblia Brzeska

Byłem nagim, a wyście mię przyodziali; byłem niemocnym, a wyście mię nawiedzili; byłem w więzieniu, a wyście do mnie przyszli.
Ewangelia św. Mateusza 25,36

Biblia Gdańska (1632)

Byłem nagim, a przyodzialiście mię; byłem chorym, a nawiedziliście mię; byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
Mateusza 25,36

Biblia Gdańska (1881)

Byłem nagim, a przyodzialiście mię; byłem chorym, a nawiedziliście mię; byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
Mateusza 25,36

Biblia Tysiąclecia

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Ewangelia wg św. Mateusza 25,36

Biblia Jakuba Wujka

nagim, a przyodzialiście mię; chorym, a nawiedziliście mię; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,36

Nowa Biblia Gdańska

Byłem nagi, a przyodzialiście mnie; zachorowałem, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,36

Biblia Przekład Toruński

Byłem nagim, a przyodzialiście mnie; byłem chorym, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
Ewangelia Mateusza 25,36

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
Ewangelia Mateusza 25,36

American Standard Version

naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me.
Ewangelia Mateusza 25,36

Clementine Vulgate

nudus, et cooperuistis me : infirmus, et visitastis me : in carcere eram, et venistis ad me.
Ewangelia Mateusza 25,36

King James Version

Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.
Ewangelia Mateusza 25,36

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γυμνος και περιεβαλετε με ησθενησα και επεσκεψασθε με εν φυλακη ημην και ηλθετε προς με
Ewangelia Mateusza 25,36

Young's Literal Translation

naked, and ye put around me; I was infirm, and ye looked after me; in prison I was, and ye came unto me.
Ewangelia Mateusza 25,36

World English Bible

naked, and you clothed me; I was sick, and you visited me; I was in prison, and you came to me.`
Ewangelia Mateusza 25,36

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić