„A oto ci, którzy wyruszyli z Tel-Melach, Telcharsa, Keruba, Addan i Immer, ale nie mogli wykazać pochodzenia domu swoich ojców ani swego potomstwa – czy są z Izraela.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 2,59

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 25,23

Biblia Warszawska

Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.
Ewangelia św. Mateusza 25,23

Biblia Brzeska

Rzekł mu pan jego: Dobrzeć sługo dobry i wierny, nad małymeś wierny był, nad wielem cię postanowię. Wnidź do radości pana twego.
Ewangelia św. Mateusza 25,23

Biblia Gdańska (1632)

Rzekł mu pan jego: To dobrze, sługo dobry i wierny! gdyżeś był wierny nad małem, nad wielem cię postanowię; wnijdź do radości pana twego.
Mateusza 25,23

Biblia Gdańska (1881)

Rzekł mu pan jego: To dobrze, sługo dobry i wierny! gdyżeś był wierny nad małem, nad wielem cię postanowię; wnijdź do radości pana twego.
Mateusza 25,23

Biblia Tysiąclecia

Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"
Ewangelia wg św. Mateusza 25,23

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł mu pan jego: Dobrzeć, sługo dobry i wierny! Gdyżeś był wiernym nad małem, nad wielem cię postanowię: wnidź do wesela pana twego.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,23

Nowa Biblia Gdańska

Zatem jego pan mu powiedział: Doskonale, sługo dobry i godny zaufania, nad niewieloma byłeś godny zaufania, nad wieloma cię postawię; obejmij władzę ku radości twojego pana.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,23

Biblia Przekład Toruński

Powiedział mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana.
Ewangelia Mateusza 25,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana.
Ewangelia Mateusza 25,23

American Standard Version

His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.
Ewangelia Mateusza 25,23

Clementine Vulgate

Ait illi dominus ejus : Euge serve bone, et fidelis : quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam ; intra in gaudium domini tui.
Ewangelia Mateusza 25,23

King James Version

His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Ewangelia Mateusza 25,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου
Ewangelia Mateusza 25,23

Young's Literal Translation

`His lord said to him, Well done, servant, good and faithful, over a few things thou wast faithful, over many things I will set thee; enter into the joy of thy lord.
Ewangelia Mateusza 25,23

World English Bible

His lord said to him, `Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things, I will set you over many things. Enter into the joy of your lord.`
Ewangelia Mateusza 25,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić