„Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Koryntian 6,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 23,19

Biblia Warszawska

Ślepi! Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar?
Ewangelia św. Mateusza 23,19

Biblia Brzeska

Głupi a ślepi! Abowiem cóż więczszego jest? Dar, czyli ołtarz, który poświąca dar?
Ewangelia św. Mateusza 23,19

Biblia Gdańska

Głupi i ślepi! albowiem cóż większego jest? dar, czyli ołtarz, który poświęca dar?
Mateusza 23,19

Biblia Tysiąclecia

Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
Ewangelia wg św. Mateusza 23,19

Biblia Jakuba Wujka

Ślepi! Abowiem cóż więtszego jest: dar czyli ołtarz, który poświęca dar?
Ewangelia wg św. Mateusza 23,19

Nowa Biblia Gdańska

Głupi i ślepi, albowiem co jest większe, dar czy ołtarz, który czyni ten dar świętym?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,19

Biblia Przekład Toruński

Głupi i ślepi! Co bowiem jest większe, dar ofiarny czy ołtarz, który uświęca ten dar?
Ewangelia Mateusza 23,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze: ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
Ewangelia Mateusza 23,19

American Standard Version

Ye blind: for which is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?
Ewangelia Mateusza 23,19

Clementine Vulgate

Cci : quid enim majus est, donum, an altare, quod sanctificat donum ?
Ewangelia Mateusza 23,19

King James Version

Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?
Ewangelia Mateusza 23,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον
Ewangelia Mateusza 23,19

Young's Literal Translation

Fools and blind! for which [is] greater, the gift, or the altar that is sanctifying the gift?
Ewangelia Mateusza 23,19

World English Bible

You blind fools! For which is greater, the gift, or the altar that sanctifies the gift?
Ewangelia Mateusza 23,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić