„Tego zaś, który wyjdzie przeciw niemu, traktować będzie według swej woli i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić; utrzyma się we wspaniałym kraju, a ręka jego [posieje] spustoszenie.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Daniela 11,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 23,13

Biblia Warszawska

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.
Ewangelia św. Mateusza 23,13

Biblia Brzeska

A biada wam, doktorowie i faryzeuszowie pokryci, abowiem zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi, gdyż wy sami nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wnić.
Ewangelia św. Mateusza 23,13

Biblia Gdańska (1632)

Lecz biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi; albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by wnijść chcieli, wchodzić nie dopuszczacie.
Mateusza 23,13

Biblia Gdańska (1881)

Lecz biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi; albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by wnijść chcieli, wchodzić nie dopuszczacie.
Mateusza 23,13

Biblia Tysiąclecia

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,13

Biblia Jakuba Wujka

A biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi, abowiem wy nie wchodzicie ani wchodzącym dopuszczacie wniść!
Ewangelia wg św. Mateusza 23,13

Nowa Biblia Gdańska

Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie przed ludźmi Królestwo Niebios; bowiem wy nie wchodzicie, a nadto przeszkadzacie wejść tym, którzy wchodzą.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,13

Biblia Przekład Toruński

Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Albowiem zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi; wy nie wchodzicie, a wchodzącym nie pozwalacie wejść.
Ewangelia Mateusza 23,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść.
Ewangelia Mateusza 23,13

American Standard Version

But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter[.]
Ewangelia Mateusza 23,13

Clementine Vulgate

V autem vobis scrib et pharisi hypocrit, quia clauditis regnum clorum ante homines ! vos enim non intratis, nec intrountes sinitis intrare.
Ewangelia Mateusza 23,13

King James Version

But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.
Ewangelia Mateusza 23,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουαι ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν
Ewangelia Mateusza 23,13

Young's Literal Translation

`Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut up the reign of the heavens before men, for ye do not go in, nor those going in do ye suffer to enter.
Ewangelia Mateusza 23,13

World English Bible

"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows` houses, and as a pretense you make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation.
Ewangelia Mateusza 23,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić