„Tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Jana 2,26

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 19,8

Biblia Warszawska

Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.
Ewangelia św. Mateusza 19,8

Biblia Brzeska

A on rzekł im: Mojżesz prze zatwardziałość serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze, acz od początku nie było tak.
Ewangelia św. Mateusza 19,8

Biblia Gdańska

Rzekł im: Mojżesz dla zatwardzenia serca waszego dopuścił wam, opuścić żony wasze, lecz z początku nie było tak.
Mateusza 19,8

Biblia Tysiąclecia

Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,8

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł im: Iż Mojżesz dla twardości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze, lecz od początku nie było tak.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,8

Nowa Biblia Gdańska

Mówi im: Mojżesz wam pozwolił oddalić wasze żony ze względu na twardość waszego serca, lecz od początku tak nie powstało.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 19,8

Biblia Przekład Toruński

Powiedział im: Mojżesz z powodu zatwardziałości waszego serca pozwolił wam oddalić wasze żony, lecz od początku tak nie było.
Ewangelia Mateusza 19,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Odpowiedział im: Z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony, ale od początku tak nie było.
Ewangelia Mateusza 19,8

American Standard Version

He saith unto them, Moses for your hardness of heart suffered you to put away your wives: but from the beginning it hath not been so.
Ewangelia Mateusza 19,8

Clementine Vulgate

Ait illis : Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras : ab initio autem non fuit sic.
Ewangelia Mateusza 19,8

King James Version

He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
Ewangelia Mateusza 19,8

Textus Receptus NT

λεγει αυτοις οτι μωσης προς την σκληροκαρδιαν υμων επετρεψεν υμιν απολυσαι τας γυναικας υμων απ αρχης δε ου γεγονεν ουτως
Ewangelia Mateusza 19,8

Young's Literal Translation

He saith to them -- `Moses for your stiffness of heart did suffer you to put away your wives, but from the beginning it hath not been so.
Ewangelia Mateusza 19,8

World English Bible

He said to them, "Moses, because of the hardness of your hearts, allowed you to divorce your wives, but from the beginning it has not been so.
Ewangelia Mateusza 19,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić