„A Ruth do niej powiedziała: Co mi każesz, to uczynię.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Rut 3,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 19,17

Biblia Warszawska

A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.
Ewangelia św. Mateusza 19,17

Biblia Brzeska

A on rzekł jemu: Przeczże mię zowiesz dobrym? Żaden nie jest dobry, oprócz jednego, to jest Boga. A jesli chcesz do żywota wnidź, zachowaj przykazania.
Ewangelia św. Mateusza 19,17

Biblia Gdańska

Ale mu on rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg; a jeźli chcesz wnijść do żywota, przestrzegaj przykazań.
Mateusza 19,17

Biblia Tysiąclecia

Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,17

Biblia Jakuba Wujka

Który mu rzekł: Co mię pytasz o dobrym? Jeden ci jest dobry, Bóg. A jeśli chcesz wniść do żywota, chowaj przykazania.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,17

Nowa Biblia Gdańska

Ale on mu rzekł: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Jeden, Bóg. A jeśli chcesz objąć władzę co do życia, to strzeż przykazań.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 19,17

Biblia Przekład Toruński

Ale On mu powiedział: Czemu mówisz do mnie – dobry? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, zachowuj przykazania.
Ewangelia Mateusza 19,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz on mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań.
Ewangelia Mateusza 19,17

American Standard Version

And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.
Ewangelia Mateusza 19,17

Clementine Vulgate

Qui dixit ei : Quid me interrogas de bono ? Unus est bonus, Deus. Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata.
Ewangelia Mateusza 19,17

King James Version

And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.
Ewangelia Mateusza 19,17

Textus Receptus NT

ο δε ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος ει δε θελεις εισελθειν εις την ζωην τηρησον τας εντολας
Ewangelia Mateusza 19,17

Young's Literal Translation

And he said to him, `Why me dost thou call good? no one [is] good except One -- God; but if thou dost will to enter into the life, keep the commands.`
Ewangelia Mateusza 19,17

World English Bible

He said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments."
Ewangelia Mateusza 19,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić