„Jednak teraz musisz się ścisnąć, córo hufców. Oto ustawił przeciw nam basztę oraz kijem uderzają w policzki sędziego Israela.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Micheasza 4,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 19,13

Biblia Warszawska

Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie gromili ich.
Ewangelia św. Mateusza 19,13

Biblia Brzeska

Tedy mu ofiarowano dziatki, aby ręce włożył na nie i modlił się, a uczniowie fukali je.
Ewangelia św. Mateusza 19,13

Biblia Gdańska

Tedy mu przynoszono dziatki, aby na nie ręce wkładał i modlił się; ale uczniowie gromili je.
Mateusza 19,13

Biblia Tysiąclecia

Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,13

Biblia Jakuba Wujka

Tedy mu przyniesiono dziatki, aby ręce włożył na nie i modlił się. A uczniowie łajali im.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,13

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy zbliżyły się do niego dzieci, aby nałożył na nie ręce i się modlił; ale uczniowie je strofowali.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 19,13

Biblia Przekład Toruński

Wtedy przynoszono do Niego dzieci, aby wkładał na nie ręce i modlił się; ale uczniowie skarcili ich.
Ewangelia Mateusza 19,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się, ale uczniowie ich gromili.
Ewangelia Mateusza 19,13

American Standard Version

Then were there brought unto him little children, that he should lay his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.
Ewangelia Mateusza 19,13

Clementine Vulgate

Tunc oblati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret, et oraret. Discipuli autem increpabant eos.
Ewangelia Mateusza 19,13

King James Version

Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.
Ewangelia Mateusza 19,13

Textus Receptus NT

τοτε προσηνεχθη αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε μαθηται επετιμησαν αυτοις
Ewangelia Mateusza 19,13

Young's Literal Translation

Then were brought near to him children that he might put hands on them and pray, and the disciples rebuked them.
Ewangelia Mateusza 19,13

World English Bible

Then little children were brought to him, that he should lay his hands on them, and pray; and the disciples rebuked them.
Ewangelia Mateusza 19,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić