„Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List Judy 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 16,4

Biblia Warszawska

Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł.
Ewangelia św. Mateusza 16,4

Biblia Brzeska

Rodzaj zły i cudzołożny, znamienia szuka; ale znamię nie będzie mu dano, jedno znamię ono Jonasza proroka. I opuściwszy je, poszedł precz.
Ewangelia św. Mateusza 16,4

Biblia Gdańska

Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka; ale mu znamię nie będzie dane, tylko ono znamię Jonasza proroka. I opuściwszy je, odszedł.
Mateusza 16,4

Biblia Tysiąclecia

Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,4

Biblia Jakuba Wujka

Postawę tedy nieba rozsądzić umiecie, a znaków czasów nie możecie? Rodzaj zły i cudzołożny znaku szuka, a znak nie będzie mu dano, jedno znak Jonasza proroka. I opuściwszy je, odszedł.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,4

Nowa Biblia Gdańska

Pokolenie złe i cudzołożne znaku szuka; ale znak nie będzie mu dany, jak tylko znak proroka Jonasza. Po czym opuścił ich i odszedł.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,4

Biblia Przekład Toruński

Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku; ale znak nie będzie mu dany, chyba że znak proroka Jonasza. I opuścił ich i odszedł.
Ewangelia Mateusza 16,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł.
Ewangelia Mateusza 16,4

American Standard Version

An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of Jonah. And he left them, and departed.
Ewangelia Mateusza 16,4

Clementine Vulgate

Faciem ergo cli dijudicare nostis : signa autem temporum non potestis scire ? Generatio mala et adultera signum qurit : et signum non dabitur ei, nisi signum Jon prophet. Et relictis illis, abiit.
Ewangelia Mateusza 16,4

King James Version

A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.
Ewangelia Mateusza 16,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου και καταλιπων αυτους απηλθεν
Ewangelia Mateusza 16,4

Young's Literal Translation

`A generation evil and adulterous doth seek a sign, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah the prophet;` and having left them he went away.
Ewangelia Mateusza 16,4

World English Bible

An evil and adulterous generation seeks after a sign, and there will be no sign given to it, but the sign of the prophet Jonah." He left them, and departed.
Ewangelia Mateusza 16,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić