„A także ołtarz z brązu, który zrobił Besaleel, syn Uriego, syna Chura, znajdował się tam przed przybytkiem PANA. I tam udał się po radę Salomon oraz całe zgromadzenie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Kronik 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 16,28

Biblia Warszawska

Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.
Ewangelia św. Mateusza 16,28

Biblia Brzeska

Zaprawdę wam powiedam, iże są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, aż ujzrą Syna człowieczego, gdy przyjdzie do królestwa swego.
Ewangelia św. Mateusza 16,28

Biblia Gdańska

Zaprawdę powiadam wam: Są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujrzeli Syna człowieczego, idącego w królestwie swojem.
Mateusza 16,28

Biblia Tysiąclecia

Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,28

Biblia Jakuba Wujka

Zaprawdę powiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, aż ujźrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie swoim.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,28

Nowa Biblia Gdańska

Zaprawdę, mówię wam: Są niektórzy z tu stojących, którzy nie odczują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieka przychodzącego w swoim Królestwie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,28

Biblia Przekład Toruński

Zaprawdę mówię wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, na pewno nie skosztują śmierci, dopóki nie ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w swoim Królestwie.
Ewangelia Mateusza 16,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zaprawdę powiadam wam: Są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie.
Ewangelia Mateusza 16,28

American Standard Version

Verily I say unto you, there are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.
Ewangelia Mateusza 16,28

Clementine Vulgate

Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant Filium hominis venientem in regno suo.
Ewangelia Mateusza 16,28

King James Version

Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.
Ewangelia Mateusza 16,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αμην λεγω υμιν εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν τη βασιλεια αυτου
Ewangelia Mateusza 16,28

Young's Literal Translation

Verily I say to you, there are certain of those standing here who shall not taste of death till they may see the Son of Man coming in his reign.`
Ewangelia Mateusza 16,28

World English Bible

Most assuredly I tell you, there are some standing here, who will in no way taste of death, until they see the Son of Man coming in his kingdom."
Ewangelia Mateusza 16,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić