„Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Ma demona.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Mateusza 11,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 16,26

Biblia Warszawska

Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?
Ewangelia św. Mateusza 16,26

Biblia Brzeska

Abowiem cóż pomoże człowiekowi, jesliby wszytek świat zyskał, a na duszy swej był karan? Abo co da człowiek czym by okupił duszę swoję?
Ewangelia św. Mateusza 16,26

Biblia Gdańska

Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? albo co za zamianę da człowiek za duszę swoję?
Mateusza 16,26

Biblia Tysiąclecia

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Ewangelia wg św. Mateusza 16,26

Biblia Jakuba Wujka

Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszytek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął? Abo co za odmianę da człowiek za duszę swoję?
Ewangelia wg św. Mateusza 16,26

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy doznał kary? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,26

Biblia Przekład Toruński

Cóż bowiem zyska człowiek, choćby cały świat zdobył, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Ewangelia Mateusza 16,26

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Ewangelia Mateusza 16,26

American Standard Version

For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?
Ewangelia Mateusza 16,26

Clementine Vulgate

Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, anim vero su detrimentum patiatur ? aut quam dabit homo commutationem pro anima sua ?
Ewangelia Mateusza 16,26

King James Version

For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?
Ewangelia Mateusza 16,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι γαρ ωφελειται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου
Ewangelia Mateusza 16,26

Young's Literal Translation

for what is a man profited if he may gain the whole world, but of his life suffer loss? or what shall a man give as an exchange for his life?
Ewangelia Mateusza 16,26

World English Bible

For what will it profit a man, if he will gain the whole world, and forfeit his life? Or what will a man give in exchange for his life?
Ewangelia Mateusza 16,26

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić