„Już otwarto śluzy rzeczne, w pałacu królewskim szerzy się popłoch.”

Biblia Warszawska: Księga Nahuma 2,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 16,21

Biblia Warszawska

Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych.
Ewangelia św. Mateusza 16,21

Biblia Brzeska

A od onego czasu począł Jezus oznajmiać uczniom swoim, iż musi iść do Jeruzalem i wiele cierpieć od starszych i od książąt kapłańskich i od nauczycielów, a być zabit i trzeciego dnia wskrzeszonym być.
Ewangelia św. Mateusza 16,21

Biblia Gdańska

I odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim, iż musi odejść do Jeruzalemu, i wiele cierpieć od starszych i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w Piśmie, a być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać.
Mateusza 16,21

Biblia Tysiąclecia

Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,21

Biblia Jakuba Wujka

Odtąd począł Jezus okazować uczniom swoim, iż potrzeba jest, aby szedł do Jeruzalem i wiele cierpiał od starszych i od Doktorów, i od przedniejszych kapłanów, i był zabit, i trzeciego dnia zmartwychwstał.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,21

Nowa Biblia Gdańska

Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi odejść do Jerozolimy oraz wiele wycierpieć od starszych, od przedniejszych kapłanów i uczonych w Piśmie; być zabitym, a trzeciego dnia być wzbudzonym.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,21

Biblia Przekład Toruński

Od tego czasu Jezus zaczął wyjaśniać swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i od arcykapłanów i od uczonych w Piśmie i zostać zabity, a trzeciego dnia być wzbudzonym z martwych.
Ewangelia Mateusza 16,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać.
Ewangelia Mateusza 16,21

American Standard Version

From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.
Ewangelia Mateusza 16,21

Clementine Vulgate

Exinde cpit Jesus ostendere discipulis suis, quia oporteret eum ire Jerosolymam, et multa pati a senioribus, et scribis, et principibus sacerdotum, et occidi, et tertia die resurgere.
Ewangelia Mateusza 16,21

King James Version

From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.
Ewangelia Mateusza 16,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι
Ewangelia Mateusza 16,21

Young's Literal Translation

From that time began Jesus to shew to his disciples that it is necessary for him to go away to Jerusalem, and to suffer many things from the elders, and chief priests, and scribes, and to be put to death, and the third day to rise.
Ewangelia Mateusza 16,21

World English Bible

From that time, Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and the third day be raised up.
Ewangelia Mateusza 16,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić