„Nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filipian 2,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 16,17

Biblia Warszawska

A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Ewangelia św. Mateusza 16,17

Biblia Brzeska

Tedy odpowiedając Jezus rzekł jemu: Błogosławiony jesteś Szymonie, bar Jona! Abowiem ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ociec mój, który jest na niebie.
Ewangelia św. Mateusza 16,17

Biblia Gdańska

Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech.
Mateusza 16,17

Biblia Tysiąclecia

Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,17

Biblia Jakuba Wujka

A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Błogosławionyś jest Szymonie Barjona, bo ciało i krewnie objawiła tobie, ale Ociec mój, który jest w niebiesiech.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,17

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Jezus odpowiadając, rzekł mu: Szczęśliwy jesteś, Szymonie Barjona, bo nie objawiły ci tego ciało wewnętrzne i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebiosach.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,17

Biblia Przekład Toruński

A w odpowiedzi, Jezus rzekł do niego: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony! Bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie.
Ewangelia Mateusza 16,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie.
Ewangelia Mateusza 16,17

American Standard Version

And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jonah: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven.
Ewangelia Mateusza 16,17

Clementine Vulgate

Respondens autem Jesus, dixit ei : Beatus es Simon Bar Jona : quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in clis est.
Ewangelia Mateusza 16,17

King James Version

And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
Ewangelia Mateusza 16,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαρ ιωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις
Ewangelia Mateusza 16,17

Young's Literal Translation

And Jesus answering said to him, `Happy art thou, Simon Bar-Jona, because flesh and blood did not reveal [it] to thee, but my Father who is in the heavens.
Ewangelia Mateusza 16,17

World English Bible

Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven.
Ewangelia Mateusza 16,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić