„a Jehu, syna Namsi, pomażesz królem nad Izraelem, a Elizeusza, syna Safat, który jest z Abelmeule, pomażesz prorokiem miasto ciebie.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Królewska 19,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 14,17

Biblia Warszawska

Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby.
Ewangelia św. Mateusza 14,17

Biblia Brzeska

A oni mu rzekli: Nie mamy tu, jedno pięcioro chleba a dwie rybie.
Ewangelia św. Mateusza 14,17

Biblia Gdańska

Ale mu oni rzekli: Nie mamy tu, tylko pięć chlebów i dwie ryby.
Mateusza 14,17

Biblia Tysiąclecia

Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.
Ewangelia wg św. Mateusza 14,17

Biblia Jakuba Wujka

Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu, jedno pięcioro chleba a dwie rybie.
Ewangelia wg św. Mateusza 14,17

Nowa Biblia Gdańska

Ale oni mu powiedzieli: Nie mamy tutaj niczego, tylko pięć chlebów i dwie ryby.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 14,17

Biblia Przekład Toruński

Ale oni powiedzieli do Niego: Mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby.
Ewangelia Mateusza 14,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A oni mu powiedzieli: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.
Ewangelia Mateusza 14,17

American Standard Version

And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.
Ewangelia Mateusza 14,17

Clementine Vulgate

Responderunt ei : Non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces.
Ewangelia Mateusza 14,17

King James Version

And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.
Ewangelia Mateusza 14,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ιχθυας
Ewangelia Mateusza 14,17

Young's Literal Translation

And they say to him, `We have not here except five loaves, and two fishes.`
Ewangelia Mateusza 14,17

World English Bible

They told him, "We only have here five loaves and two fish."
Ewangelia Mateusza 14,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić