„A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby.”

Biblia Tysiąclecia: List do Efezjan 6,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 1,21

Biblia Warszawska

A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
Ewangelia św. Mateusza 1,21

Biblia Brzeska

A ona porodzi syna, którego imię nazowiesz Jezus; abowiem on wybawi lud swój od grzechów jego.
Ewangelia św. Mateusza 1,21

Biblia Gdańska (1632)

A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
Mateusza 1,21

Biblia Gdańska (1881)

A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
Mateusza 1,21

Biblia Tysiąclecia

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,21

Biblia Jakuba Wujka

A porodzi syna i nazowiesz imię jego JEZUS, abowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,21

Nowa Biblia Gdańska

A urodzi syna, i Jego Imię nazwiesz Jezus; bowiem on zbawi swój lud od ich grzechów.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,21

Biblia Przekład Toruński

Urodzi więc syna i nazwiesz Go imieniem Jezus; bo On zbawi swój lud od jego grzechów.
Ewangelia Mateusza 1,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
Ewangelia Mateusza 1,21

American Standard Version

And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins.
Ewangelia Mateusza 1,21

Clementine Vulgate

Pariet autem filium : et vocabis nomen ejus Jesum : ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.
Ewangelia Mateusza 1,21

King James Version

And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
Ewangelia Mateusza 1,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τεξεται δε υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων
Ewangelia Mateusza 1,21

Young's Literal Translation

and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.`
Ewangelia Mateusza 1,21

World English Bible

She shall bring forth a son. You shall call his name JESUS, for it is he who shall save his people from their sins."
Ewangelia Mateusza 1,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić