„A Jezus odpowiadając, rzekł im: Elijaszci pierwej przyjdzie i naprawi wszystko;”

Biblia Gdańska (1881): Mateusza 17,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 1,18

Biblia Warszawska

A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.
Ewangelia św. Mateusza 1,18

Biblia Brzeska

A narodzenie Jezusa Krystusa takowe było: Abowiem gdy matka jego Maria, była zmówiona za Józefa, pierwej niżli się zeszli, naleziona jest brzemienną z Ducha świętego.
Ewangelia św. Mateusza 1,18

Biblia Gdańska (1632)

A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.
Mateusza 1,18

Biblia Gdańska (1881)

A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.
Mateusza 1,18

Biblia Tysiąclecia

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,18

Biblia Jakuba Wujka

A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślubiona matka jego, Maria, Jozefowi, pierwej niżli się zeszli, naleziona jest w żywocie mająca z Ducha świętego.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,18

Nowa Biblia Gdańska

A narodzenie Jezusa Chrystusa było takie: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, [jeszcze] zanim się zeszli, była znaleziona brzemienną z Ducha Świętego.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,18

Biblia Przekład Toruński

A z narodzeniem Jezusa – Mesjasza było tak: gdy matka Jego, Maria, poślubiła Józefa, okazało się, zanim połączyli się razem, że była w ciąży z Ducha Świętego.
Ewangelia Mateusza 1,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego.
Ewangelia Mateusza 1,18

American Standard Version

Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.
Ewangelia Mateusza 1,18

Clementine Vulgate

Christi autem generatio sic erat : cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.
Ewangelia Mateusza 1,18

King James Version

Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
Ewangelia Mateusza 1,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

του δε ιησου χριστου η γεννησις ουτως ην μνηστευθεισης γαρ της μητρος αυτου μαριας τω ιωσηφ πριν η συνελθειν αυτους ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ πνευματος αγιου
Ewangelia Mateusza 1,18

Young's Literal Translation

And of Jesus Christ, the birth was thus: For his mother Mary having been betrothed to Joseph, before their coming together she was found to have conceived from the Holy Spirit,
Ewangelia Mateusza 1,18

World English Bible

Now the birth of Jesus Christ was like this; because when his mother, Mary, had been engaged to Joseph, before they came together, she was found pregnant by the Holy Spirit.
Ewangelia Mateusza 1,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić