„Tedym ja powiedział, iż jest zacniejsza mądrość niżli moc, a wszakoż mądrość ubogiego wzgardzona jest, a słów jego nie słuchają.”

Biblia Brzeska: Księga Kaznodziei Salomona 9,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,72

Biblia Warszawska

I zaraz kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus: Zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem.
Ewangelia św. Marka 14,72

Biblia Brzeska

Tedy powtóre kur zapiał i wspomniał Piotr słowa, które mu mówił Jezus, że pierwej niż kur dwakroć zapoje, trzykroć się mnie zaprzesz, a zamysliwszy się, płakał.
Ewangelia św. Marka 14,72

Biblia Gdańska

Tedy po wtóre kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa, które mu był powiedział Jezus: że pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy, płakał.
Marka 14,72

Biblia Tysiąclecia

I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem.
Ewangelia wg św. Marka 14,72

Biblia Jakuba Wujka

A wnet po wtóre kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowo, które mu mówił Jezus: Pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzysz, i począł płakać.
Ewangelia wg św. Marka 14,72

Nowa Biblia Gdańska

Zaraz też zapiał kogut po raz drugi. Więc Piotr przypomniał sobie sprawę, którą mu Jezus powiedział: Zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz. I pojął oraz płakał.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,72

Biblia Przekład Toruński

I zaraz zapiał kogut, i przypomniały się Piotrowi słowa, które mu powiedział Jezus: Zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I rzuciwszy się, płakał.
Ewangelia Marka 14,72

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy kogut zapiał po raz drugi. I przypomniał sobie Piotr słowa, które powiedział mu Jezus: Zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy, zapłakał.
Ewangelia Marka 14,72

American Standard Version

And straightway the second time the cock crew. And Peter called to mind the word, how that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.
Ewangelia Marka 14,72

Clementine Vulgate

Et statim gallus iterum cantavit. Et recordatus est Petrus verbi, quod dixerat ei Jesus : Priusquam gallus cantet bis, ter me negabis. Et cpit flere.
Ewangelia Marka 14,72

King James Version

And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.
Ewangelia Marka 14,72

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν και ανεμνησθη ο πετρος του ρηματος ου ειπεν αυτω ο ιησους οτι πριν αλεκτορα φωνησαι δις απαρνηση με τρις και επιβαλων εκλαιεν
Ewangelia Marka 14,72

Young's Literal Translation

and a second time a cock crew, and Peter remembered the saying that Jesus said to him -- `Before a cock crow twice, thou mayest deny me thrice;` and having thought thereon -- he was weeping.
Ewangelia Marka 14,72

World English Bible

The cock crowed the second time. Peter remembered the word, how that Jesus said to him, "Before the cock crows twice, you will deny me three times." When he thought about that, he wept.
Ewangelia Marka 14,72

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić