„Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Tytusa 3,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,65

Biblia Warszawska

A niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze, i policzkować go, i mówić do niego: Prorokuj! Słudzy też bili go po twarzy.
Ewangelia św. Marka 14,65

Biblia Brzeska

I poczęli nań niektórzy plwać i zakrywać oblicze je, a dawając mu policzki, mówili mu: Gadajże! Służebnicy też bili go kijmi.
Ewangelia św. Marka 14,65

Biblia Gdańska

I poczęli niektórzy nań plwać, i zakrywać oblicze jego, i bić weń pięściami i mówić mu: Prorokuj! A słudzy policzkowali go.
Marka 14,65

Biblia Tysiąclecia

I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: Prorokuj! Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.
Ewangelia wg św. Marka 14,65

Biblia Jakuba Wujka

I poczęli nań niektórzy plwać i zakrywać oblicze jego, i bić go kułakami, i mówić mu: Prorokuj! A służebnicy policzkowali go.
Ewangelia wg św. Marka 14,65

Nowa Biblia Gdańska

Więc niektórzy zaczęli na niego pluć oraz zasłaniać jego twarz, policzkować go oraz mu mówić: Prorokuj; a słudzy zadawali mu uderzenia.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,65

Biblia Przekład Toruński

I zaczęli niektórzy na Niego pluć i zakrywać Jego oblicze, bić Go pięściami i mówić do Niego: Prorokuj! A słudzy zadawali Mu razy.
Ewangelia Marka 14,65

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, bili go pięściami i mówili: Prorokuj! A słudzy go policzkowali.
Ewangelia Marka 14,65

American Standard Version

And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the officers received him with blows of their hands.
Ewangelia Marka 14,65

Clementine Vulgate

Et cperunt quidam conspuere eum, et velare faciem ejus, et colaphis eum cdere, et dicere ei : Prophetiza : et ministri alapis eum cdebant.
Ewangelia Marka 14,65

King James Version

And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands.
Ewangelia Marka 14,65

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ηρξαντο τινες εμπτυειν αυτω και περικαλυπτειν το προσωπον αυτου και κολαφιζειν αυτον και λεγειν αυτω προφητευσον και οι υπηρεται ραπισμασιν αυτον εβαλλον
Ewangelia Marka 14,65

Young's Literal Translation

and certain began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say to him, `Prophesy;` and the officers were striking him with their palms.
Ewangelia Marka 14,65

World English Bible

Some began to spit on him, and to cover his face, and to beat him with fists, and to tell him, "Prophesy!" The officers struck him with the palms of their hands.
Ewangelia Marka 14,65

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić