„Wtedy ten, który był postawiony nad domem, i ten, który był nad miastem, starsi oraz wychowawcy synów króla wysłali do Jehu wiadomość: Jesteśmy twoimi sługami. Uczynimy wszystko, co nam rozkażesz. Nie ustanowimy żadnego króla. Czyń, co uznasz za dobre w swoich oczach.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Królewska 10,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 9,1

Biblia Warszawska

I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób.
Ewangelia św. Łukasza 9,1

Biblia Brzeska

Potym wezwał Jezus dwunaście zwolenników swych, a dał im moc i zwierzchność na wszytki diabelstwa i choroby uzdrawiać.
Ewangelia św. Łukasza 9,1

Biblia Gdańska (1632)

A zwoławszy Jezus dwunastu uczniów swoich, dał im moc i władzę nad wszystkimi dyjabły, i aby uzdrawiali choroby.
Łukasza 9,1

Biblia Gdańska (1881)

A zwoławszy Jezus dwunastu uczniów swoich, dał im moc i władzę nad wszystkimi dyjabły, i aby uzdrawiali choroby.
Łukasza 9,1

Biblia Tysiąclecia

Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób.
Ewangelia wg św. Łukasza 9,1

Biblia Jakuba Wujka

A zezwawszy dwanaście apostołów, dał im moc i władzą na wszytkie czarty a żeby uzdrawiali choroby.
Ewangelia wg św. Łukasza 9,1

Nowa Biblia Gdańska

Potem zwołał dwunastu swoich uczniów, dał im moc i władzę przeciwko wszystkim demonom oraz aby leczyć choroby.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 9,1

Biblia Przekład Toruński

A gdy Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, i moc, aby uzdrawiali choroby.
Ewangelia Łukasza 9,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Jezus, przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby.
Ewangelia Łukasza 9,1

American Standard Version

And he called the twelve together, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases.
Ewangelia Łukasza 9,1

Clementine Vulgate

Convocatis autem duodecim Apostolis, dedit illis virtutem et potestatem super omnia dmonia, et ut languores curarent.
Ewangelia Łukasza 9,1

King James Version

Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.
Ewangelia Łukasza 9,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

συγκαλεσαμενος δε τους δωδεκα μαθητας αυτου εδωκεν αυτοις δυναμιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιμονια και νοσους θεραπευειν
Ewangelia Łukasza 9,1

Young's Literal Translation

And having called together his twelve disciples, he gave them power and authority over all the demons, and to cure sicknesses,
Ewangelia Łukasza 9,1

World English Bible

He called the twelve together, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases.
Ewangelia Łukasza 9,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić