„aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.”

Biblia Tysiąclecia: List do Efezjan 6,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 8,13

Biblia Warszawska

A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.
Ewangelia św. Łukasza 8,13

Biblia Brzeska

Którzy zasię na opokę, cić są, którzy gdy słuchają, z weselem przyjmują słowo, aleć ci nie mają korzenia, którzy do czasu wierząc, czasu pokusy odstępują.
Ewangelia św. Łukasza 8,13

Biblia Gdańska

A którzy na opoce, ci są, którzy gdy słuchają, z radością słowo przyjmują, ale ci korzenia nie mają, ci do czasu wierzą, a czasu pokusy odstępują.
Łukasza 8,13

Biblia Tysiąclecia

Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują.
Ewangelia wg św. Łukasza 8,13

Biblia Jakuba Wujka

Bo którzy na opokę: którzy gdy usłyszą, z weselem przyjmują słowo, a ci korzenia nie mają, którzy do czasu wierzą, a czasu pokusy odstępują.
Ewangelia wg św. Łukasza 8,13

Nowa Biblia Gdańska

A ci na skale, gdy usłyszą, z radością przyjmują Słowo; lecz ci nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w porze doświadczenia odchodzą.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 8,13

Biblia Przekład Toruński

A tymi na skale są ci, którzy słuchają i z radością przyjmują słowo; lecz nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w czasie próby odstępują.
Ewangelia Łukasza 8,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A tymi na skale są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują.
Ewangelia Łukasza 8,13

American Standard Version

And those on the rock [are] they who, when they have heard, receive the word with joy; and these have no root, who for a while believe, and in time of temptation fall away.
Ewangelia Łukasza 8,13

Clementine Vulgate

Nam qui supra petram, qui cum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum : et hi radices non habent : qui ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt.
Ewangelia Łukasza 8,13

King James Version

They on the rock are they, which, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away.
Ewangelia Łukasza 8,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι δε επι της πετρας οι οταν ακουσωσιν μετα χαρας δεχονται τον λογον και ουτοι ριζαν ουκ εχουσιν οι προς καιρον πιστευουσιν και εν καιρω πειρασμου αφιστανται
Ewangelia Łukasza 8,13

Young's Literal Translation

`And those upon the rock: They who, when they may hear, with joy do receive the word, and these have no root, who for a time believe, and in time of temptation fall away.
Ewangelia Łukasza 8,13

World English Bible

Those on the rock are they who, when they hear, receive the word with joy; but these have no root, who believe for a while, and fall away in time of temptation.
Ewangelia Łukasza 8,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić