„Także stare niewiasty, w ubierze świętym, niepotwarliwe, niewiele wina pijące, na dobre uczące,”

Biblia Jakuba Wujka: List do Tytusa 2,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 6,44

Biblia Warszawska

Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu.
Ewangelia św. Łukasza 6,44

Biblia Brzeska

Gdyż każde drzewo z własnego owocu poznawają. Boć też nie zbierają z ciernia fig, ani ze krza zbierają grona.
Ewangelia św. Łukasza 6,44

Biblia Gdańska

Gdyż każde drzewo z owocu własnego poznane bywa; boć nie zbierają z ciernia figów, ani z głogu zbierają winnych gron.
Łukasza 6,44

Biblia Tysiąclecia

Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
Ewangelia wg św. Łukasza 6,44

Biblia Jakuba Wujka

Bo każde drzewo z owocu swego bywa poznane: bo nie zbierają z ciernia fig ani z głogu zbierają winnych jagód.
Ewangelia wg św. Łukasza 6,44

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż każde drzewo jest poznawane z jego własnego owocu. Nie zbierają z cierni - fig i nie zrywają z jeżyny - winnego grona.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 6,44

Biblia Przekład Toruński

Gdyż każde drzewo znane jest z własnego owocu; bo nie zbierają z ciernia fig, ani z jeżyn nie zbierają winnych gron.
Ewangelia Łukasza 6,44

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż każde drzewo poznaje się po jego owocu. Nie zbiera się bowiem fig z cierni ani winogron z głogu.
Ewangelia Łukasza 6,44

American Standard Version

For each tree is known by its own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.
Ewangelia Łukasza 6,44

Clementine Vulgate

Unaquque enim arbor de fructu suo cognoscitur. Neque enim de spinis colligunt ficus : neque de rubo vindemiant uvam.
Ewangelia Łukasza 6,44

King James Version

For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.
Ewangelia Łukasza 6,44

Textus Receptus NT

εκαστον γαρ δενδρον εκ του ιδιου καρπου γινωσκεται ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα ουδε εκ βατου τρυγωσιν σταφυλην
Ewangelia Łukasza 6,44

Young's Literal Translation

for each tree from its own fruit is known, for not from thorns do they gather figs, nor from a bramble do they crop a grape.
Ewangelia Łukasza 6,44

World English Bible

For each tree is known by its own fruit. For people don't gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush.
Ewangelia Łukasza 6,44

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić