„Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tesaloniczan 3,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 6,40

Biblia Warszawska

Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz.
Ewangelia św. Łukasza 6,40

Biblia Brzeska

Nie jestci uczeń nad mistrza swego, ale któżkolwiek chce być uczniem doskonałym, ma być jako mistrz.
Ewangelia św. Łukasza 6,40

Biblia Gdańska

Nie jestci uczeń nad mistrza swego; lecz doskonały będzie każdy, będzieli jako mistrz jego.
Łukasza 6,40

Biblia Tysiąclecia

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Ewangelia wg św. Łukasza 6,40

Biblia Jakuba Wujka

Nie jest ci uczeń nad mistrza, lecz doskonały każdy będzie, będzieli jako mistrz jego.
Ewangelia wg św. Łukasza 6,40

Nowa Biblia Gdańska

Nie jest uczeń nad swojego nauczyciela; ale każdy będzie udoskonalony jak jego nauczyciel.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 6,40

Biblia Przekład Toruński

Nie jest uczeń ponad swojego nauczyciela; lecz doskonały będzie każdy, jeśli będzie jak jego nauczyciel.
Ewangelia Łukasza 6,40

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uczeń nie przewyższa swego mistrza. Lecz doskonały będzie każdy, kto będzie jak jego mistrz.
Ewangelia Łukasza 6,40

American Standard Version

The disciple is not above his teacher: but every one when he is perfected shall be as his teacher.
Ewangelia Łukasza 6,40

Clementine Vulgate

Non est discipulus super magistrum : perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister ejus.
Ewangelia Łukasza 6,40

King James Version

The disciple is not above his master: but every one that is perfect shall be as his master.
Ewangelia Łukasza 6,40

Textus Receptus NT

ουκ εστιν μαθητης υπερ τον διδασκαλον αυτου κατηρτισμενος δε πας εσται ως ο διδασκαλος αυτου
Ewangelia Łukasza 6,40

Young's Literal Translation

A disciple is not above his teacher, but every one perfected shall be as his teacher.
Ewangelia Łukasza 6,40

World English Bible

A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher.
Ewangelia Łukasza 6,40

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić