„Zatem więc, już nie jesteście obcymi i mieszkającymi obok, ale współobywatelami świętych oraz domownikami Boga,”

Nowa Biblia Gdańska: List do Efezjan 2,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 6,19

Biblia Warszawska

A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.
Ewangelia św. Łukasza 6,19

Biblia Brzeska

Owa się wszytka wielkość ludzi starała, jakoby się go dotknąć, abowiem moc wychodziła od niego i uzdrawiał wszytki.
Ewangelia św. Łukasza 6,19

Biblia Gdańska

A wszystek lud szukał, jakoby się go dotknąć; albowiem moc wychodziła z niego, i uzdrawiała wszystkich.
Łukasza 6,19

Biblia Tysiąclecia

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.
Ewangelia wg św. Łukasza 6,19

Biblia Jakuba Wujka

I wszytka rzesza pragnęła się go dotknąć, abowiem moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszytki.
Ewangelia wg św. Łukasza 6,19

Nowa Biblia Gdańska

A cały tłum pragnął się go dotknąć, bo wychodziła od niego moc i wszystkich uzdrawiała.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 6,19

Biblia Przekład Toruński

I cały lud szukał sposobu, by Go dotknąć; gdyż moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich.
Ewangelia Łukasza 6,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wszyscy ludzie starali się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.
Ewangelia Łukasza 6,19

American Standard Version

And all the multitude sought to touch him; for power came forth from him, and healed [them] all.
Ewangelia Łukasza 6,19

Clementine Vulgate

Et omnis turba qurebat eum tangere : quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes.
Ewangelia Łukasza 6,19

King James Version

And the whole multitude sought to touch him: for there went virtue out of him, and healed them all.
Ewangelia Łukasza 6,19

Textus Receptus NT

και πας ο οχλος εζητει απτεσθαι αυτου οτι δυναμις παρ αυτου εξηρχετο και ιατο παντας
Ewangelia Łukasza 6,19

Young's Literal Translation

and all the multitude were seeking to touch him, because power from him was going forth, and he was healing all.
Ewangelia Łukasza 6,19

World English Bible

All the multitude sought to touch him, for power came forth from him, and healed them all.
Ewangelia Łukasza 6,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić