„Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 2,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 6,15

Biblia Warszawska

I Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem,
Ewangelia św. Łukasza 6,15

Biblia Brzeska

Mateusza i Tomasa, Jakuba, Alfeuszowego syna, i Szymona, którego zową Zelotes.
Ewangelia św. Łukasza 6,15

Biblia Gdańska

Mateusza, i Tomasza, Jakóba, syna Alfeuszowego, i Szymona, którego zowią Zelotes;
Łukasza 6,15

Biblia Tysiąclecia

Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy;
Ewangelia wg św. Łukasza 6,15

Biblia Jakuba Wujka

Mateusza i Tomasza, Jakuba Alfeuszowego i Szymona, którego zową Zelotem,
Ewangelia wg św. Łukasza 6,15

Nowa Biblia Gdańska

Mateusza, Tomasza, Jakóba Alfeusza, Szymona zwanego Zelotą,
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 6,15

Biblia Przekład Toruński

Mateusza i Tomasza, Jakuba syna Alfeusza, i Szymona, zwanego Zelotą,
Ewangelia Łukasza 6,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona, zwanego Zelotą;
Ewangelia Łukasza 6,15

American Standard Version

and Matthew and Thomas, and James [the son] of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot,
Ewangelia Łukasza 6,15

Clementine Vulgate

Matthum, et Thomam, Jacobum Alphi, et Simonem, qui vocatur Zelotes,
Ewangelia Łukasza 6,15

King James Version

Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,
Ewangelia Łukasza 6,15

Textus Receptus NT

ματθαιον και θωμαν ιακωβον τον του αλφαιου και σιμωνα τον καλουμενον ζηλωτην
Ewangelia Łukasza 6,15

Young's Literal Translation

Matthew and Thomas, James of Alphaeus, and Simon called Zelotes,
Ewangelia Łukasza 6,15

World English Bible

Matthew; Thomas; James, the son of Alphaeus; Simon, who was called the Zealot;
Ewangelia Łukasza 6,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić